Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafik åter tillåtenöver gågatan

Annons
Trafik åter tillåten

över gågatan

Det ska bli tillåtet att passera över gågatan med bil igen. Detta vid korsningen Stationsgatan-Limstagatan, intill Kurredoren.

Miljö- och byggnämnden i Kramfors har beslutat att ställa sig bakom ett initiativ från projektet "På stan" om att öppna överfarten på försök under två år.

Frågan om trafik över gågatan har diskuterats under många år. Det har funnits gott om argument både för och emot att bilar ska få köra över vid korsningen.

Från köpmännens sida har man talat för att trafiken ska få köra över gågatan, medan det funnits mer skeptiska synpunkter på detta från bland annat äldre och handikappade.

En viktig orsak till att korsningen nu åter öppnas är det faktum att många bilister i dag ändå helt struntar i förbudet. De kör regelbundet över gågatan.

Miljö- och byggnämnden anser att det gör situationen för fotgängarna ännu mer osäker eftersom de inte väntar sig någon trafik.

Därför är det bättre med en begränsad tillåten trafik, men på gångtrafikanternas villkor, anser nämnden.

Meningen är också att man med hjälp av betongfundament och planteringar ska utforma överfarten så att trafiken går långsamt. Dessutom ska gående uppmärksammas på att det kan komma en bil. De nuvarande vändzonerna ska byggas om en del för att få ner farten på trafiken innan korsningen. Det blir också bara en körfil.

Förslaget till lösning har gatukontoret tagit fram i samråd med olika handikapporganisationer i kommunen. Förslaget har också varit ute på remiss till polis, skola, Kramfors kommunala handikappråd och PRO:s samorganisation.

Förutom PRO ställde sig samtliga positiva till att öppna gågatan under en prövotid på två år.

Genom modifieringar av övergången anser nämnden dessutom att man nu tillgodosett även PRO:s synpunkter.

- Eftersom det funnits en stark kritik mot att korsningen är stängd vill vi göra ett försök med att öppna för trafik. Hur det sedan fungerar får vi utvärdera om två år, säger miljö- och byggchef Rolf Wickström.

anders lidén

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.to

Mer läsning

Annons