Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svåra körskador på vattensjuka marker

Annons
Svåra körskador på vattensjuka marker

Sedan en vecka tillbaka har merparten av skogsavverkningarna i Norrskogs regi stannat upp. Orsaken är problem med tjällossningen.

De senaste årens regniga vårar och höstar har gjort transporterna av virke från skogen allt svårare.

Ett problem som däremot inte uppmärksammats på samma sätt är de körskador maskinerna kan ge i skogen när marken är blöt.

- Den stora frågan brukar vara transporterna, men ser man till det miljömässiga är markskadorna också ett problem, säger Jonas Bredberg på Norrskog.

Han säger att många förbättringar gjorts under de senaste tio åren. Men visst kan skador fortfarande uppstå av skördare och skotare. Inte minst efter de ihållande regnen de senaste två åren.

- När vi får markskador brukar vi dock försöka återställa dessa genom att fylla igen spåren, säger Jonas Bredberg.

Tyvärr innebär det dock inte alltid någon slutlig lösning. Risken är att sådana reparationer ibland kan bli lite av "kosmetika", eftersom sådan mark är mycket känslig för erosion under de närmaste åren. Det finns inga rötter som håller ihop jorden.

I Nordamerika har problematiken uppmärksammats ordentligt. Där har skogsindustrin virkesförsörjning därför drabbats av hårdare restriktioner mot körskador.

Det finns alltså en hel del att göra. Visserligen kostar det alltid pengar. Men det kan ändå vara lönsamt, jämfört med att köra omvägar och inte kunna arbeta i vissa områden.

- Något vi satsat en hel del på är miljöband på maskinerna som inte sliter lika hårt på marken. Sätter man på sådana band går det också att använda mindre hjul och det kan nästan helt väga upp merkostnaden för miljöbanden, säger Jonas Bredberg.

- Vi brukar också försöka arbeta genom att lägga riset från det träd som just avverkats framför skogsmaskinen för att på så sätt minska trycket mot marken, säger Jonas Bredberg

Det handlar heller inte bara om att undvika de miljöproblemen som körskadorna innebär. Det finns även produktionsmässiga aspekter. Skadorna kan sänka framtida skogstillväxt, sprida rotröta och dessutom ge skogsbruket dålig rykte.

Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut har i en färsk rapport tagit fram en rad tips om hur problemen med körskador kan minskas. Grunden där är noggrann planering av skogsavverkningarna så att man undviker att köra på våt mark.

anders lidén

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.to

FAKTA

Tips som minskar körskadorna

ï Använda bredare däck. Det kan halvera körskadornas omfattning. Att byta från 700 mm till 800 mm kostar 3 500 kr.

ï Miljöband som inte river sönder marken på samma sätt som traditionella band. Tar en halvtimme att montera och kostar ungefär 60 000 kr.

ï Ny teknik för att variera lufttrycket i däcken håller på att utvecklas. Finns inte i färdiga modeller ännu men kan plockas ihop för en kostnad på över 100 000 kronor.

ï Risning framför maskinerna minskar skadorna. Det går också att lägga ut kavelbroar på fuktig mark. Alltså träd som läggs tätt bredvid varandra för att köra på. En metod som användes redan i skogsbrukets tidiga historia.

ï Färdiga så kallade markskonare, sektioner av trä som läggs ut i par av skotarna. Ett par sådana kostar 1 600- 2 400 kr.

ï Det finns även färdiga bågbroar av plats i längder upp till tre meter. Dessa kan läggas ut över till exempel diken och bäckar som behöver passeras. Har testats av bland andra SCA i Ånge.

Källa: Skogforsk

Mer läsning

Annons