Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sämst luft under vintern

/
  • Både i Bollstabruk och vid den nya södra rondellen i Kramfors har nu luften kontrollerats. Fortsatta undersökningar behövs regelbundet.

För första gången har nu luftkvalitén mätts vid Riks 90 och genomfarten i Bollstabruk. Samma sak gäller den nya södra rondellen i Kramfors vid företagens hus.
Det visar sig då att halten av föroreningar, framförallt koldioxid, ligger i ungefär samma nivå som i Kramfors centrum.

Annons

Miljöinspektör Magnus Zeilon säger att man regelbundet mäter föroreningar i centrum, som kvävedioxid, organiska kolväten uttryckt som VOC samt mindre partiklar, PM 10.

Eftersom trafikbilden i Kramfors nu ändrats med Ådalsbanans tillkomst ville man se hur det påverkar luftkvalitén vid hyreshusen i kvarteret Snickaren och Företagens hus. Där mättes däremot bara kvävedioxider.

I Bollstabruk med sin industri och tunga trafik mättes samma utsläpp som vid den rutinmässiga mätningen i centrum.

– I båda fallen låg vi under vad man kallar miljökvalitetsnormen. Men samtidigt låg vi ändå över den så kallade "utvärderingströskeln", säger Magnus Zeilon.

Det betyder att man precis som i centrum måste fortsätta att mäta luftkvalitén regelbundet.

De nya mätpunkterna kontrollerades under perioden januari till april och mätningarna ska nu fortsätta i oktober till december.

– Utsläppen brukar vara som högst vintertid. Man kör lite mer bil, det blir mer tomgångskörning och till detta kommer även mer ved- och oljeeldning.

När det gäller Bollstabruk påpekar han också att man inte kunde se några förhöjda värden av partiklar och kolväten som kan kopplas till Bollstasågen eller Mondi.

Senaste gången kommunen mätte luften i centrum, vid Willys, var 2008. Vintern 2014-2015 är det dags igen.

Mätningarna ingår i ett samarbete där alla länets kommuner är med. Störst problem med luften har man i Örnsköldsvik och Sundsvall där man ligger ganska nära miljökvalitetsnormen och gör mer regelbundna luftmätningar.

– I Örnsköldsvik har man också tagit fram ett nytt åtgärdsprogram, med bland annat infartsparkeringar.

Mer läsning

Annons