Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska älgskadorna bli mindre

Annons
Så ska älgskadorna

bli mindre

Problemen med älgskadorna i skogen har funnits i flera år. Skogsvärden för hundratals miljoner förstörs av älgens betning. Nu presenteras ett förslag om hur man bättre ska kunna nå en balans. Genom att minska antalet förvaltningsområden från 19 till 6 ska kontrollen öka.

Det är i varje fall förslaget i en utredning som en arbetsgrupp inom länets viltvårdsnämnd presenterat. Utredningen är ute på remiss hos olika berörda.

Utredarna konstaterar att det nuvarande systemet med lokala samrådsgrupper funnits sedan 1995. I vissa fall har det fungerat mycket bra, men inom de flesta grupper har det varit problem med förvaltningen. Där har älgskadorna snarast ökat och man har inte lyckats nå en balans mellan älgstammen och skadorna, skriver gruppen. Arbetsgruppen poängterar dock att detta inte beror på dåligt arbete utan det handlar om ett svårt jobb som kräver mycket resurser. Samrådsgrupperna har haft en orimlig arbetsuppgift, anser man i utredningen.

Förutom problemen med att nå en acceptabel älgstam har det också visat sig att många grupper kommit med sina förslag sent och i bland inte alls. Möjligheten att avstämma jakten i september och sedan justera tilldelningen har inte utnyttjats. Inte heller har Jägareförbundets möjlighet att hjälpta till med analyser tagits tillvara.

Genom färre men större älgskyddsområden ska resurserna för planering bli bättre. Gränserna ska anpassas så att älgstammen inom respektive område bara har en liten in- och utvandring av älgar.

I de sex jaktområdena ska det vara lika representation mellan jägare och markägare. I protokollen ska också meningsskiljaktigheter noteras och inte döljas genom majoritetsbeslut.

För att få professionellt arbetande samrådsgrupper föreslås också att man inför arvoden, reseersättningar och satsar på utbildning. Pengarna för detta ska tas ur medel från älgvårdsfonden.

I dag finns enligt en regeringsproposition från 1991 tre mål för förvaltningen av älgstammen.

ï Skogsägare ska kunna satsa på tallföryngring på tallmarker utan större risk för oacceptabla älgskador.

ï Skogsbruket måste acceptera en så stor älgstam att det ur jaktlig synpunkt går att göra ett godtagbart uttag. Dessutom bör allmänheten ha chans att få se älg i skogarna.

ï Älgstammen får inte vara så stor att den omöjliggör trädbildning av ekologiskt viktiga lövträd som sälg, rönn och asp.

anders lidén

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.to

Mer läsning

Annons