Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regleringsinnehavare fårgodkänt av Länsstyrelsen

Annons
Regleringsinnehavare får

godkänt av Länsstyrelsen

Regleringen av vattensystemet Storsjön och Saltsjön i Skog/Bjärtråområdet har på senare tid utsatts för kritik. Nu menar dock Länsstyrelsen att inget fel har begåtts som kan ligga till grund för misstanke om brott.

Fyra privatpersoner med intressen i delar av vattensystemet har kontaktat Länsstyrelsen och framfört kritiken.

Saltsjön regleras av en dom från 1951 som säger att sjöns yta ska ligga mellan 98,51 och 96,50 meter över havet. Året runt ska 0,23 m3 vatten tappas från sjön. Dock ska vid högre vattenstånd än 98,40 meter lika mycket vatten som rinner in till sjön också släppas ut för att förebygga översvämning.

Försommaren 2001 låg, enligt regleringsinnehavarna, Saltsjön på 98,25 meter över havet efter en mycket svag vårflod. En fastighetsägare uppger dock tvärtom att sjön redan under försommaren låg över den tillåtna dämningsgränsen på 98,51 meter.

Uppgift står här mot uppgift skriver Länsstyrelsen som också beklagar att det inte funnits resurser för att göra kontrollbesök.

Vid tidpunkten för när de höga vattenflödena startade hösten 2001 anger regleringsinnehavarna nivån till cirka 98,30.

Den 10 september nåddes gränsvärdet 98,51 meter över havet. Tappningen av vatten skedde enligt regleringsinnehavarna med hänsyn till hur stort vattenflöden den lilla bäckfåran nedströms Saltsjödammen klarade.

Den 12 september skedde överläggningar mellan räddningschefen i Kramfors kommun och Länsstyrelsen. För att minska tillflödet av vatten till Storsjön och risken för skador beslöts om att minska flödet från Saltsjön.

Saltsjösdammen förstärktes därför med sandsäckar och den 26 september hade Storsjön sjunkit till normalnivå.

När det gäller Storsjöns reglering så är det en vattendom från 1928 som gäller. Sjöns yta ska ligga inom ett intervall mellan 32,60 och 31 meter över havet.

Regleringsinnehavarna har haft en ambition att sommartid hålla sjön 32,20 meter över havet, alltså 40 centimeter under den övre gränsen. En nivå som några ansett för låg med hänsyn till båttrafiken.

Den mycket regniga sommaren 2000 steg nivån till 60 centimeter över den högsta dämningsgränsen. I september 2001 var nivån som mest 45 centimeter över det högst tillåtna.

Kritiken mot regleringsinnehavarna går ut på att åtgärder för att reglera sjöarna inte vidtagits i tid. Länsstyrelsen menar dock att detta är en svår problematik, att väderprognoser bara kan ge vägledning för cirka tre dagar.

Man rekommenderar dock regleringsinnehavarna, med tanke på de senaste årens regntoppar, att sätta en lägre tröskel för när reglerande åtgärder sätts in. Regleringsinnehavarna uppger också att man nu i sommar ska hålla en normalnivå på fyra, fem decimeter lägre än tidigare.

Länsstyrelsen anser alltså inte att det finns anledning att gå vidare till polis eller åklagare. Man är dock kritiska för att överströmmningen av reglerdammen till kraftverksintaget i Salteå inte rapporterats till Länsstyrelsen.

När det gäller skadeståndsanspråk förklarar Länsstyrelsen att detta enbart är en fråga mellan de som drabbats av en skada och regleringsinnehavarna.erik åmell

0612-77 17 64

erik.amell@tidningen.to

Mer läsning

Annons