Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ändras normerna för försörjningsstöd igen

Annons
Nu ändras normerna för försörjningsstöd igen

För ett år sedan beslutade socialnämnden i Kramfors att ändra normen för försörjningsstödet, tidigare kallat socialbidrag.

Detta för att gynna barnfamiljer som har det svårt. Nu ändras normerna igen, till det sämre för samma familjer. De får inte lägre någon glädje av fjolårets barnbidragshöjning.

Socialnämnden anser istället att de blir kompenserade via årets uppräkning av den ekonomiska normen för bidragen.

Bakgrunden till förändringen var den höjning av barn- och studiebidraget som infördes vid årsskiftet 2001.

Den höjningen motiverades av regeringen med att man ville stöda de som ofta har det svårast ekonomiskt, barnfamiljerna.

Konsekvensen blev dock att de barnfamiljer som har det allra sämst ställt, familjer som tvingas leva med försörjningsstöd, inte fick del av höjningen. Orsaken var att höjningen med 100 kronor i månaden automatiskt räknades in när stoleken på försörjningsstödet bestämdes.

Vissa kommuner, bland annat Kramfors, såg detta som orättvist och osolidariskt. Därför ändrades socialbidragsnormen i Kramfors på ett sätt som skulle innebära att även dessa utsatta barnfamiljer fick del av höjningen.

"Vi har tagit ett politiskt beslut att ändra normen eftersom det annars är människor som har det allra svårast som kommer att drabbas" sa socialnämndens ordförande Gunilla Nilsson i Tidningen 12 januari förra året.

Hon påpekade också att det heller inte handlade om några stora kostnader att låta familjer med försörjningsstöd få glädje av högre barnbidrag och studiebidrag. Initiativet togs från socialdemokraterna och motiverades med solidartitetsfrågan.

"Man har sagt att barnfamiljerna ska få lättnader med dessa föräldrar och familjer får då inte ta del av lättnaden. Därför ändrar vi istället normen" förklarade Gunilla Nilsson beslutet i fjol.

Nu ändras normen igen, tillbaka till det gamla. Det vill säga att hela barn- och studiebidraget räknas in vid beräkningen av försörjningsstödet.

Socialnämndens ordförande, Gunilla Nilsson, försvar den förändringen med att situationen i dag är en annan.

- Riksnormerna har höjts och det är därför vi nu återgår till det gamla systemet, säger hon.

Hon hänvisar till att förutom generella höjningar på nära fem procent så stiger bidraget för barn med 120-190 kronor.

ï Men är inte det bara en höjning som ska kompensera allmäna prisökningar?

- Riksnormen läggs betydligt högre än för andra grupper, för att kompensera hundralappen i barnbidraget.

Hon säger att Kommunförbudnet också tolkat detta som att pengarna ska vara en kompensation för att de drabbade familjerna också ska få del av en ökad inkomst.

Dessutom finns juridiska aspekter på det faktum att kommunen förra året gjorde en ändring av riksnormen.

- Vi har ju på sätt och vis gått mot socialtjänslagen när vi ändrade normen. Detta har överklagats i kommuner söderut. Då förlorade den kommun som genomfört samma typ av ändring som vi gjort.anders lidén

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.toSchablonbidraget tas bort

Ytterligare en förändring görs nu i normerna för försörjningsstöd, socialbidrag, i Kramfors. Det tidigare systemet med med ett schablonavdrag för elkostnaderna försvinner.

Istället ska den sökande få vad socialnämnden beräknar som en rimlig individuell ersättning.

- Tidigare fanns i praktiken bara Graninge och Kramfors som levererade el. Nu har många tecknat avtal med olika bolag och kostnaderna varierar därför en hel del, säger socialnämndens ordförande Gunilla Nilsson.

Därför införs nu en individuell prövning från fall till fall om stödet.

När den ändringen genomförs passar man också på att även införa ett individuellt anpassat bidrag för hemförsäkringen.

Mer läsning

Annons