Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många positiva till ett resecentra

Annons
Många positiva till ett resecentra

Ett resecentrum vid Högakustenbrons södra fäste får ett positivt gensvar.

Det framgår av de remissvar som har kommit in till stadsbyggnadskontoret i Härnösand.

"Äntligen händer något på den södra sidan". "Bra för människorna i området", är några reaktioner.

Härnösands - och Kramfors kommuner har tillsammans med Högsjö Bygdeutveckling och Nyadals intresseförening tagit fram en förstudie för ett resecentrum vid brons södra fäste.

Den innehåller flera förslag på åtgärder och en vision hur man kan utveckla området, på båda sidor om bron.

Banverket beslutade för några veckor sedan att gå vidare med alternativ F - öst när det gäller Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda. Det innebär att det nu finns med en mötesstation i området mellan Utansjö bruk och nuvarande Veda station.

Men Banverket deklarerar att man inte är intresserad av att ta några kostnader när det gäller fastigheter. Ett resecentrum måste därför finansieras av Härnösand- och Kramfors kommuner.

Det krävs också omfattande ombyggnationer av E 4, framförallt när det gäller på - och avfarter. Vägverket påpekar också att det krävs en större ombyggnation av trafikplatsen på grund av den stora höjdskillnaden mellan järnvägen och E 4.

En kritisk synpunkt finns med, från moderaterna i Härnösand. De anser att ett resecentrum med koppling till Ådalsbanan saknar verklighetsförankring eftersom det planeras resecentra i Kramfors och Härnösand.

Nu är det meningen att synpunkterna skall utgöra en plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet.

- Den här frågan är tillräckligt viktig för att vi ska engagera oss. Vi ser området som en trafikknutpunkt mot högakustenområdet. Bron är viktig för den regionala planeringen, det är därför vi samarbetar med Härnösand, säger Ulf Brietholtz, planeringschef på Kramfors kommun.

Men han påpekar att ett resecenter i Veda inte har högsta prioritet. Kramfors jobbar hårt för att hitta en finansiell lösning för sitt blivande resecentrum i centrum. Det måste gå före, påpekar Breitholtz.

Det är Härnösand som har ansvaret för inhämtandet av synpunkter eftersom området ligger inom kommunens gränser.

- Vi noterar att det genomgående är positiva tongångar. Sedan återstår det om kommunen har pengar till en satsning av den här typen. Det krävs ju kommunala insatser för att bygga ett resecenter, säger Bertil Bylund, ansvarig för förstudien på stadsbyggnadskontoret i Härnösand.

Noterbart är att de båda kommunerna delar på utredningskostnaderna.

Ola Thelberg

0611-554826

ola.thelberg@tidningen.toBra kommunikation

är viktigt för områdetHär är en kort sammanfattning av alla remissvar som har kommit in.

Sjukvårdspartiet, Härnösand:

Tydlig information, en informationstavla behövs för att locka turister till området. Det behövs också en bensinstation på den södra sidan liksom toaletter, serviceanläggning och andra serviceinrättningar.

Centerpartiet, Härnösand:

Äntligen har det blivit en samverkan för en positiv utveckling av området kring Högakustenbron. Bra kommunikationer är viktiga för området. Det behövs nya gång - och cykelvägar.

Kristdemokraterna, Härnösand:

Ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Bra att Högsjöborna har varit med och fått komma med egna förslag.

Våga växa Västernorrland:

En satsning som är viktig för hela länet. Nordvikskolan är en viktig potential. Ett resecentra utvecklar landsbygden i området.

Moderaterna, Härnösand:

Merparten av förslagen är bra. Men kopplingen till Ådalsbanan är tveksam eftersom båda kommunerna planerar att bygga nya resecentra. Viktigt att det byggs en bussomstigningsplats.

Västernorrlands - och Jämtlands handelskammare:

Positiv till ett resecentrum. Kritiseras den nuvarande korsningen mellan riksväg 90 och E 4 som är trafikfarlig.

Föreningen Vårda Härnösand:

Ett nytt resecenter skall vara ett komplement till anläggningen på Hornöberget. Efterlyser en bättre trafiklösning. Viktigt att utredningen fortsätter.

Härnösand turism:

Viktigt att det skapas rastplatser på båda sidor om E 4. Det behövs nya gång - och cykelvägar, en gästhamn. Studera nya boendealternativ i området.

Länsstyrelsen:

Stödjer förslaget och påpekar bland annat vikten av samverkan mellan kommunerna. Viktigt med bra kommunikationer till högakustenområdet. Det behövs gång - och cykelvägar eftersom mitträckena på E 4 stoppar dessa trafikanter.

Länstrafiken:

kommer med sitt yttrande senare.

Mer läsning

Annons