Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen vill lätta på strandskyddet

Annons
Länsstyrelsen vill lätta på strandskyddet

Länsstyrelsen och kommunerna i Västernorrland fortsätter sina ansträngningar för att lätta på reglerna för strandskyddet i länet. Eller för att få en mer "diferentierad" tolkning av strandskyddet, som man själva skriver.

Denna gång är det landshövding Gerhard Larsson som skriver till Naturvårdsverket i frågan. Där kommenterar han den nya strandskyddspolicyn som väntas komma i sommar. Strandskyddet finns till för att skydda allmänhetens och naturvårdens intresse mot olika former av exploatering genom bebyggelse.

Länsstyrelsen i Västernorrland vill nu att verket omprövar en rad delar i den tänkta policyn. Generellt handlar det om att det ska bli lättare att få bygga närmare stränder och stora vattendrag i Västernorrland.

Motiveringen är bland annat att det i Norrland finns många orörda områden med litet bebyggelsetryck. Där går det, anser man, att ge dispenser utan att allmänhetens eller naturens intresse hotas. Behovet av ett skydd är inte lika stort i hela landet, skriver Gerhard Larsson.

Därför vill han att mer strandnära områden ska få tas i anspråk för bebyggelse i Höga kusten, samt vid stora sjöar och vattendrag. Men bara om bebyggelsen inte medför några allvarliga effekter för växt och djurliv.

Däremot tycker man det är rimligt med ett strandskydd på 100 meter för små vattendrag, eftersom de har en viktig ekologisk funktion. Landshövdingen anser även att det ur ett Norrlandsperspektiv är rimligt att låta sjöar större än en halv hektar omfattas av det generella strandskyddet.

Men på flera andra punkter föreslår man förändringar som syftar till att öka möjligheten att bygga nära stränderna.Landshövdingen poängterar också behovet av att kunna tillåta en utveckling i from av till exempel "nyfiskelägen" och "kanotcampingar".anders lidén

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.to

Fakta/

Så vill Västernorrland lätta på strandskyddet

ï Till skillnad från Naturvårdsverket vill länet ha lättnader inom strandskyddet inte bara för bebyggelse som berör näringslivet i regionen utan också för bostäder. Det gäller för både fritidshus och permanenta bostäder.

ï Det ska inte behövas kostsamma detaljplaner i samband med dispenser från strandskyddet.

ï Västernorrlands län vill inte acceptera Naturvårdsverkets idé om att man alltid ska lämna en fri zon mot vattnet i strandnära lägen. Här vill länet ha möjlighet att godkänna "äkta sjötomter".

ï Dessutom tycker länsstyrelsen att tolkningen och tillämpningen av strandskyddet ska göras med en anpassning till förhållandet på orten.

Mer läsning

Annons