Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen har yttrat sig om Botniabanan

Annons
Länsstyrelsen har yttrat sig om Botniabanan

Länsstyrelsen har gett klartecken för fastställelse av järnvägsplanen gällande Botniabanan sträckan Nyland - Offersjön.

I det yttrande länsstyrelsen lämnat till Banverket görs bedömningen att järnvägsplanen kan ligga till grund för fortsatt projektering. Därför tillstyrker man fastställelse av planen för delen Nyland - Offersjön. Länsstyrelsen har tidigare godkänt miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen.

Järnvägsplanen omfattar en sträcka som är 12 kilometer lång. En sträcka som börjar med anslutningen till Ådalsbanan strax norr om Nyland och som slutar vid Offersjön i Sollefteå kommun. I yttrandet gör länsstyrelsen vissa bedömningar och påpekanden. Bland annat:

"Betydande problem med isproppar i samband med isbildning i Ångermanälven har uppträtt de två senaste vintrarna inte långt från den plats där bron ska byggas. Riskerna avseende kombination av isbildning vid bropelare och bergbank under byggtiden behöver närmare analyseras. Likaså den fortsatta riskbilden till exempel i samband med höga flöden."

Vad gäller järnvägsbrons utformning och utseende hänvisar länsstyrelsen till den referensgrupp för estetiska frågor som bildats. En grupp där bland annat länsstyrelsen ingår. Man skriver:

"Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommande broförslag värderas även från estetisk synpunkt samt att detta sker i nära samarbete med kommun och länsstyrelse inom ramen för arbetet i referensgruppen."

sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Mer läsning

Annons