Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunbolags ägardirektiv tolkas olika

/
  • Styrningen av verksamheterna behöver förstärkas är en slutsats i en revisionsrapport över Kramfors kommunala bolag.

Kramfors kommunala aktiebolag har granskats på uppdrag av kommunrevisorerna. Notabelt är bolagens styrelseledamöters skiftande svar på vissa av revisorernas frågor.

Annons

Det är revisionsfirman KPMG som rent praktiskt utfört granskningen av Krambo Bostads AB, Kramfors Industri AB, Kramfors Mediateknik AB samt det övergripande koncernbolaget Kramfors Kommunhus AB. Man har tittat på bolagens styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll.

Granskningarna har bland annat genomförts med enkäter som besvarats av ledamöterna av bolagens styrelser. Bolagens vd:ar har fått uppdrag att presentera underlag som styrker svaren i enkäterna.

Enkätsvaren skiljer sig en del inom styrelserna. På frågan om "Ägardirektivet innehåller ekonomiska mål" har två av kommunhus ledamöter svarat "ja" och tre "nej". När Krambos styrelse besvarade frågan om "Bolaget har en modell för att styra verksamheten mot de mål som framgår av ägardirektivet" svarade två "ja", en "nej", en "delvis" och en "vet ej".

En sammanfattande bedömning för de olika bolagen är att styrningen av verksamheterna behöver förstärkas genom att styrelsen ställer upp mätbara mål utifrån ägardirektivets uppdrag och att målen regelbundet följs upp.

När det gäller Krambo rekommenderar revisorerna att styrelsen tar upp en diskussion om bostadsbolagets soliditet och belåningsgrad.

– Med stora investeringar som gallerian och Skarpåkersskolan, kanske de största på 50 år, så klarar man nu inte målen. Styrelsen bör vidta åtgärder för att nå dit, eller en diskussion om nivån för målen, säger Bertil Wiklund (C) ordförande för kommunrevisionerna.

Bertil Wiklund menar inte att Krambo inte har kontroll på bolagets ekonomi.

– Nej, ekonomichefen gör ett mycket bra arbete. Men styrelsen kunde kanske vara ännu bättre på att fastställa mätbara mål. Bolaget har ju lån på runt 700 miljoner kronor. Då lånen är bundna händer inget på kort sikt, men skulle räntan över tid stiga med en procent ökar utgifterna med sju miljoner. Därför är detta så viktigt.

Revisionen menar också att det saknas mål för Krambos arbete med boendeintegration.

– Inom vissa bostadsbolag har man personal anställd för att hjälpa folk som kommer från andra länder till rätta. Detta kan gärna vara någon med utländsk härkomst, säger Bertil Wiklund.

Kommunbolagens styrelser får nu fundera över slutsatserna i revisionen och vilka förbättringar som kan göras. Senast den 28 april vill revisorerna ha svar från styrelserna.

Mer läsning

Annons