Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

IVO kritiska mot behandlingshem i Kramfors – vill se beslut prövat i kammarrätten

IVO beslutade i mars att inte bevilja utökning av verksamheten på ett behandlingshem i Kramfors. Förvaltningsrätten upphävde efter överklagande dock beslutet. Nu vill IVO att årendet tas upp i Kammarrätten.

Annons

Inspektionen för vård och omsorg – IVO – beslutade i mars i år att avslå ett behandlingshems ansökan om att få utöka verksamheten i Kramfors kommun med ytterligare tio platser.

IVO menar i sitt beslut att de drogtester som genomförs för att säkerställa drogfrihet bland inlagda individer lider av bristande frivillighet. Enligt IVO:s bedömning riskerar inlagda att känna sig indirekt tvingade att bevilja drogtester när frågan ställs – något som strider mot de krav på frivillighet som finns i socialtjänstlagen. Enligt lag får någon typ av tvång inte förekomma.

Verksamhetens drogtestförfarande ska enligt IVO innebära en kränking av de inlagdas självbestämmanderätt och integritet. IVO bedömer att de inlagdas möjlighet att tacka nej till att genomföra drogtester är mycket små, då de vid ett nekande kan riskera att förlora sin plats på behandlingshemmet. Att både verksamheten själva och Kriminalvården ställer krav om drogfrihet bedömer inspektionen som ovidkommande i sammanhanget.

Därutöver finner IVO att den åldersfördelning som råder bland inlagda inom verksamheten strider mot de allmänna råd från Socialstyrelsen som finns. Verksamheten tar emot individer i ålder mellan 18 och 65 år. IVO menar att det inte finns skäl att låta behandlingshemmet frångå dessa allmänna riktlinjer. Rådet från Socialstyrelsen är att personer som betydligt skiljer sig i mognadsgrad inte ska behandlas tillsammans. IVO skriver att man utifrån de riktlinjer som idag finns inte hade beviljat verksamheten tillstånd att behandla en så bred målgrupp.

IVO:s beslut överklagades av verksamheten till förvaltningsrätten, som valde att upphäva det. Enligt förvaltningsrätten föreligger inget tvång så som IVO beskriver det. Kammarrätten konstaterade att de inskrivna får ta ställning till om de går med på drogkontroller vid inskrivning och får därefter vid flertal tillfällen ta ställning till om de fortsatt vill bevilja denna typ av kontroller. Alla kontroller sker därför med samtycke från den inskrivne, enligt förvaltningsrättens bedömning.

Beträffande ålderfördelningen konstaterade förvaltningsrätten att behandlingshemmet haft tillstånd att behandla inskrivna inom detta vida spann i flera år och har en särskild pedagogik som bygger på tillvaratagande av de positiva fördelar detta medför. Man ser inte att ålderskillnader bland de inskrivna skapat problem tidigare. Vidare konstaterar man att Länsstyrelsen Västernorrland säkerställt att verksamheten bedrivs med god kvalitet och säkerhet.

Förvaltningsrätten var dock inte helt enig i frågan. En förvaltningsrättfiskal har i domen valt att göra ett eget uttryande där han till skillnad från majoriteten väljer att gå på IVO:s linje.

IVO har efter förvaltningsrättens beslut valt att ta ärendet vidare till kammarrätten. Man skriver att man vill att ärendet tas upp även i denna instans då det har viss vikt för ledningen av rättstillämpning.

Mer läsning

Annons