Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Halverad arbetslöshetefter Kunskapslyftet

Annons
Halverad arbetslöshet

efter Kunskapslyftet

Arbetslösheten mer än halverades bland de som de genomgått utbildningar inom Kunskapslyftet. Detta enligt en stickprovsundersökning i Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall.

Statens femåriga satsning på Kunskapslyftet inleddes i juli 1997 och avslutas i juni 2002. Företaget Evaluate AB har fått i uppdrag att utvärdera Kunskapslyftet i Västernorrland.

I går presenterade Evaluates projektledare Joakim Molander resultatet av utvärderingen under ett seminarium i Kramfors. Deltog gjorde politiker och tjänstemän från länet som på olika sätt arbetar med Kunskapslyftet.

Evaluate har bland annat genomfört en undersökning bland 50 slumpvis utvalda personer i Ådalskommunerna plus Sundsvall som avslutat sin kunskapslyftsutbildning.

De utfrågade har läst allt från orienteringskurser till datautbildningar, kärnämnen och rena yrkesutbildningar.

Innan studierna varierade arbetslösheten mellan 74 procent i Härnösand och 48 procent i Sollefteå. Ett till två år efter kunskapslyftet varierade arbetslösheten mellan 24 och 18 procent.

När det gäller personer med fasta anställningar så varierade andelen i de fyra kommunerna mellan 22 och 14 procent innan Kunskapslyftet till 32 till 20 procent efter.

Evaluate har granska Kunskapslyftet ur olika perspektiv och har både ris och ros att dela ut.

- Rekryteringen har fungerat bra och utbildningsplatserna har fyllts. Däremot har samarbetet mellan Kunskapslyftet och näringslivet inte alltid fungerat bra, exempelvis kring vilka utbildningar näringslivet skulle vilja ha, sade Joakim Molander.

Endast 25-30 procent av eleverna har fått studievägledning. Något Joakim Molander menar beror på att studievägledarna inte haft tillräckliga resurser.

Kunskapslyftet i länet får även kritik för att inte ha formulerat tillräckligt tydliga mål. Däremot ligger länet klart över riksgenomsnittet när det gäller att erbjuda andra utbildningsanordnare än den egna kommunala vuxenutbildningen.

Eleverna har i en enkät betygsatt Kunskapslyftet utifrån olika kriterier.

- Enkäten visade att man inte tyckte utbildningarnas flexibilitet var bra. Inte heller tyckte eleverna att de hade tillräckligt inflytande på utbildningarna. Sammantag är ändå de flesta nöjda med utbildningarna och genomsnittet för om man är nöjd med utbildningen är fyra på en femgradig skala, säger Joakim Molander.

erik åmell

0612-77 17 64

erik.amell@tidningen.to

Mer läsning

Annons