Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskarverkstäder ska samla kunskap om viktig lokalhistoria

Annons
Forskarverkstäder ska samla kunskap om viktig lokalhistoria

Med "forskarverkstäder" i Kramfors och Sollefteå ska viktig lokalhistoris kunskap samlas in för att sedan förmedlas till forskare, föreningar och allmänhet.

I höstas startade Kunskapsprojektet vilket ingår som en del av landstingets stora ramprogram "Industrisamhällets kulturarv i Västernorrland". Det treåriga EU-programmet kommer troligtvis att avlösas av ett nytt ramprogram 2003.

Kunskapsprojektet har till syfte att förbättra och sprida kunskapen om industrisamhällets kulturarv i Ådalen. Det handlar då inte bara om själva industrierna med sina byggnader och anläggningar. Man vill samla in kunskap om hela samhället runtom industrierna och människornas arbete, vardag och berättelser.

Inom Kunskapsprojektet planeras flera delprojekt. Bland annat håller ett nätverk på att byggas upp.

- Vi bygger upp ett nätverk eftersom det finns många som har specialkunskap inom olika områden, berättar projektledaren Ann Renström som tidigare var stadsarkitekt i Kramfors kommun.

Hennes efterträdare på den tjänsten, Anders Bolin, är samordnare för Kramfors kommun. Hans kollega i Sollefteå, Gunilla Rudehill, har samma uppgift i sin kommun. Jan Molander från Sollefteå arbetar även med projektet.

Ann Renström säger att intresset är stort. I ett första steg ska man nu bilda sig en uppfattning om den kunskap som finns. Hembygdsföreningarna har mycket kunskap och kommer att ha en viktig roll i arbetet.

Flera delprojekt är redan formulerade. Andra kan komma till under resans gång.

- Ett stort projekt har vi kallat Ådalens forskarverkstäder där vi ska försöka hitta en metod för att systematiskt ta tillvara all den kunskap som finns.

Två forskarverkstäder, med tillgång till teknisk utrustning, ska upprättas. En i Aktivitetscentrum Nipan i Sollefteå och den andra i Kejsarstan, Bollstabruk, där SVAR kommer att flytta in i tre kaserner som nu håller på att byggas om.

I forskarverkstäderna ska sedan forskare, amatörforskare, föreningar och även allmänheten kunna hitta den information man söker. Där ska också föredrag och kurser hållas. Tre personer beräknas få arbete i varje kommun.

Den 6 februari anordnar Kunskapsprojektet ett seminarium på Textilarkivet i Sollefteå. Seminariet, dit bland annat hembygdsföreningarna inbjudits, ska fungera lite som startskott för det kommande arbetet.

- Tanken med seminariet är att samla många intresserade och spåna för att eventuellt starta fler projekt, säger Anders Bolin.

sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Mer läsning

Annons