Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fokus på utveckling

/

Färre chefer och en tydligare organisation. Kramfors kommunledningsförvaltning omorganiseras för att fokusera hårdare på frågor som rör kommunens utveckling.

Annons

Kramfors kommun förändrade för fem år sedan sin organisation för att lägga större vikt på utvecklingsfrågorna. Detta skedde med Örnsköldsviks kommun som förebild.

– Det har gett en del bra saker, men detta handlar om komplexa frågor och det blev ändå inte riktigt som man hade tänkt sig. Därför gör vi nu ett nytt försök, säger kommunchefen Peter Carlstedt.

I dag finns under kommunledningsförvaltningen med Peter Carlstedt som chef fyra avdelningar; tillväxt, tekniska avdelningen, kost och intern service. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu fattat beslut om att efter nyår dra ned till två avdelningar; stöd och service samt samhällsavdelningen som i sin tur består av enheter som leds av chefer.

– Total blir det två färre chefer i den nya organisationen, säger Peter Carlstedt.

En stor förändring är att vuxenutbildning och Svenska för invandrare lämnar kommunstyrelsens ansvar och placeras inom bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämndens förvaltning.

– På så sätt får de utbildningarna en tydligare koppling mot arbetsmarknadsenheten.

En utredning kring kommunledningsförvaltningen startade för cirka ett år sedan. I och med att två chefer skulle sluta blev det naturligt att se efter om det fanns alternativa sätt att bygga organisationen. En arbetsgrupp under Peter Carlstedts ledning fick uppdraget.

I utredningen identifierades ett antal problem med dagens organisation. Det handlade bland annat om att kommunstyrelsen har en spretig verksamhet med ett antal utskott. Det ifrågasattes om alla utskotten verkligen behövdes.

Arbetet med utvecklingsfrågor som befolkningsutveckling, visioner, kommundelsutveckling, boendemiljöer, lokal demokrati och medborgarinflytande ansågs också behöva bli tydligare och mer långsiktigt än i dag. Samtidigt måste administrationen förenklas och effektiviseras då resurserna ständigt krymper.

Den nya kommunledningsförvaltningen ska ledas av Peter Carlstedt med nuvarande ekonomichefen Stefan Billström som chef för avdelningen för stöd och service. Staffan Östman, i dag chef för tekniska avdelningen, blir chef för samhällsavdelningen och får samtidigt ansvaret i den underliggande enheten för utveckling och planering.

Peter Carlstedt hoppas att det i framtiden ska gå att lägga mer kraft kommunens utvecklingsfrågor, bland annat genom att avdelningscheferna nu får uppdrag med tydligare mandat.

– Detta blir också en nystart, organisationen ruskas om så att man får fundera över vad vi ska göra annorlunda.

Mer läsning

Annons