Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera brister i märkningen av nötkött

Annons
Flera brister i märkningen av nötkött

Drygt 100 av länets butiker kontrollerade

Det finns en hel del brister i hur länets butiker sköter den obligatoriska märkningen av nötkött. Det framgår av den kontrollundersökning som genomfördes under våren.

Den första september 2000 infördes nya regler för ursprungsmärkning av nötkött. Reglerna kom till som ett resultat av problemen med "galna ko-sjukan". Med enhetliga regler för nötköttmärkning inom EU är det meningen att konsekvenserna till följd av en eventuell ny epidemi ska bli mindre och lättare att begränsa.

Reglerna har i sin inneburit en hel del merarbete och extrakostnader för butikerna. Bland annat i form av nya och mer omfattande märkningssystem. På köttförpackningen skall sambandet mellan köttet och djurgruppen/gården framgå med hjälp av ett referensnummer. Uppgift om var djuret slaktats och styckats skall också finnas.

Vid årsskiftet infördes ännu ett krav. Butikerna måste nu även uppge var djuret är fött och uppfött. Reglerna gäller både färskt och djupfryst nötkött. Ursprungsmärkningen behövs inte om köttet har saltats, kryddats, marinerats, tillagats eller torkats.

Under våren har miljökontoren i Västernorrlands kommuner kontrollerat hur butikerna efterlever reglerna om köttmärkning.

- Kontrollerna gjordes under februari, mars och april och sedan har vi arbetat med sammanställningen, berättar Siv Basth.

Hon arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kramfors kommun och ansvarar för den länsövergripande undersökningen. Butikskontrollerna på fältet har dock gjorts av respektive kommuns miljökontor.

Siv Basth vill inte kommentera resultatet för de enskilda kommunerna. Men generellt kan man säga att resultatet är detsamma i samtliga kommuner. Då det gäller butikerna i Kramfors kommun gjordes butikskontroller på senhösten 2000 och under våren 2001.

- Tyvärr visade det sig att resultatet inte var lika bra i år.

I hela Västernorrland har sammanlagt 102 butiker kontrollerats. 14 av dessa hade manuella diskar. Totalt har 237 produkter kontrollerats. Kontrollen påvisade ett antal brister. I vissa fall rörde det sig om stora brister.

- I länet i stort finns de största bristerna i märkningen om var djuren är födda och uppfödda men även märkningen av köttfärsen. Det är både allvarligt och slarvigt.

Kontrollen av butikerna kommer att följas upp. Butikerna får först möjlighet att åtgärda bristerna. Om inte så sker blir nästa åtgärd vitesförläggande.

- Vi kommer inte att ge oss förrän det är bra, deklarerar Siv Basth.

Kontrollen visade att 61 procent av 120 kontrollerade förpackningar av kött som packats i butik saknade ursprungsmärkning. Då det gäller den obligatoriska märkningen var motsvarande siffra 37 procent. Av de 89 förpackningar med köttfärs som ingick i kontrollen saknade 74 procent ursprungsmärkning. Ungefär hälften av köttfärsen saknade dessutom obligatorisk märkning.

I sammanfattningen av undersökningen heter det bland annat: "Det är anmärkningsvärt att konstatera att den obligatoriska märkningen som funnits i så många år inte fungerar. Att en sjättedel av köttfärsförpackningarna saknade/hade felmärkt sista förbrukningsdag är ett fel som kan få konsekvenser."

sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Mer läsning

Annons