Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler unga behövs i landsbygsutvecklingen

Annons
Fler unga behövs i landsbygsutvecklingen

Länsbygderådet ska bli mer synligt

Bättre opinionsbildning och fler unga aktiva medlemmar! Det är två av målen som Sambygd, Västernorrlands Länsbygderåd satte upp vid sitt årsmöte i Kramfors på lördagen.

Mötet som hade samlat cirka 50 deltagare från hela Västernorrland inleddes redan på fredagen. Förutom informella möten och diskussioner fick deltagarna sig underhållning till livs. Detta i form av lokalrevy: Ullångersrevyns "Världsgarvet" på folkets park.

Vid årsmötet 2001 kom önskemål, från de 260 lokala utvecklingsgrupper som finns i länet, om att en organisations- och verksamhetsplan ska utarbetas. Grupperna gav även i enkätundersökning samma budskap.

Man ville bland att syftet med Sambygd skulle preciseras och sättas på pränt. Likaså organisationens målsättning, roll, arbetssätt och metod samt potentiella samarbetspartners. Styrelsen hade hörsammat uppmaningen och sammanställt den efterfrågade planen.

Där framgår att syftet med Sambygd, Västernorrlands Länsbygderåd är att:

ï Befrämja utvecklingen i hela Västernorrlands län med högsta prioritering och fokusering på infrastruktur.

ï Arbeta för ökad samverkan mellan stad och landsbygd i länet.

ï Arbeta för att människor kan bo, arbeta och leva där de själva vill i länet.

Då det gäller målsättningen ska man vara en resurs för lokala utvecklingsgrupper och en remissinstans i länsövergripande frågor samt vara bygderörelsens regionala röst.

Sambygd är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening som finns i landets samtliga län utom Uppsala. Folkrörelserådet står bakom genom kampanjen och parollen "Hela Sverige ska leva". Målet och ambitionen är att stärka landsbygdens utveckling genom att ta tillvara och utveckla hela landets resurser.

Västernorrlands Länsbygderåd bildades i Sollefteå 1993 av de lokala utvecklingsgrupper, till exempel bya- och hembygdsföreningar, som verkar i länet. Eftersom arbetet bedrivs ideellt har man begränsade resurser när det gäller att nå ut till en större allmänhet.

Bygderådet bedriver ett arbete i det tysta som alltför sällan märks. Ambitionen är att bli bättre på opinionsbildning. Det var också uppmaningen i ett par av de motioner som behandlades vid årsmötet i Kramfors.

- Vi måste bli bättre på opinionsfrågor, visa att vi existerar och vad vi arbetar med, säger rådets ordförande Jan-Erik Eriksson från Munkbysjön.

En styrelseledamot utsågs nu som ansvarig för opinionsfrågorna. Bland annat finns planer på att upprätta en hemsida. På så sätt skulle medlemmar och andra intresserade kunna få snabb information till en låg kostnad.

- Till en början kommer vi att samla in medlemmarnas e-postadresser och göra en lista.

Jan-Erik Eriksson omvaldes till ordförande ytterligare ett år. Han aviserade att det blir hans sista efter flera år som ordförande.

- Vi måste hitta lite yngre människor men det verkar svårt. Förgubbningen är påtaglig hos hos liksom inom många andra organisationer.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen. Margareta Axelsson från Örnsköldsvik och Leif Palmberg från Sollefteå heter de nya ledamöterna.

sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Omvaldes.

Jan-Erik Eriksson hoppas att han nästa årsmöte ersätts av en yngre ordförande för att motverka förgubbningen inom Västernorrlands Länsbygderåd.

foto: elenor bölenius

Mer läsning

Annons