Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen går emot sitt eget beslut om vindkraft på Spjutåsberget

Annons

Replik på Hemab 19 april, Miljöpartiet 20 april och Per Fahlén 24 april i samtalen kring vindkraft på Spjutåsberget, Fälle i Härnösand.

Ju mer jag nu intresserat mig för frågan om de två vindkraftverk, som ska byggas på Spjutåsberget vid Fälle i Härnösand framstår områdets särart än tydligare. För att få miljöprövningstillstånd av länsstyrelsen för bygget har Hemab, som utrett ärendet i 15 års tid, successivt tvingats retirera från och vid transportvägdragningen kryssa emellan ett stort antal skyddsvärda biotoper och arkeologiska fornlämningar.

Det gäller till exempel sumpskogar och rödlistade fågelarter, stenålderslämningar vid Bredsand liksom de två välbevarade milstenarna från 1700-talet längs den gamla landsvägen förbi Härnösand söderut . Vägpartiet nedanför Spjutåsberget, är troligtvis den sista kvarvarande oreglerade kilometern av vägen. Den ska nu rätas ut och förstärkas och går naturligtvis aldrig att återställa. Mest störande för människan är förstås ljudet från verken då de är igång, vilket ofta hörs cirka 4 kilometer i diameter. För fåglarna innebär vingarna en farlig passage.

I de repliker som gjorts från Hemab och Mp uttalas samstämmigt att områdena kring Spjutåsberget kan erbjuda Härnösandsborna "helt orörda och unika naturmiljöer". Härnösand som stad, är enligt min mening längs Norrlandskusten ensam om att kunna erbjuda något sådant alldeles inpå knutarna.

Miljölagarna kan tydligen inte skydda när man kommer dragande med vindkraftverk, då kan avsteg göras lite hur som helst.

Härnösands kommun beslutade i sin översiktsplan 2013 angående Spjutås att "ingen bebyggelse eller exploatering som är till nackdel för det rörliga friluftslivet normalt bör tillåtas." Detta har kommunen nu, som skribenten Per Fahlén påpekade här den 24 april, på ett häpnadsväckande sätt lyckats kringgå.

Jag får även hålla med honom om att frågan om vindkraft på Spjutåsberget tycks ha blivit "politiserad" och bygga på Mp:s principiella inställning att all möjlig vindkraft är önskvärd. Någon miljöhänsyn förutom den tydligt lagstadgade har Mp enligt min mening inte intresserat sig för i denna fråga. Att som Mp dessutom glädjas åt att Härnösand profilerar sig som vindkraftsstad, lär inte imponera på någon. Inte heller kommer de två vindkraftverken på Spjutåsberget att rädda världen från växthuseffekten.

Det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen kunnat godkänna en miljöprövning trots allt som talas om stora intrång i en känslig miljö. Våra miljölagar kan tydligen inte skydda då man kommer dragande med vindkraftverk. Då kan avsteg göras lite hur som helst.

Gör exploateringen av Spjutåsberget till den valfråga det förtjänar. 

Jan Ahlström

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons