Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kanaludden är en olämplig plats för ett hotellbygge

Annons

Härnösand behöver ett nytt större hotell och det skall vara ett hotell med goda konferensmöjligheter.

Det naturliga området att etablera sig på är Torsvik nära Resecentrum. Ett annat mycket bra ställe är Mellanholmen eftersom man då på ett naturligt sätt kan utnyttja befintliga lokaler som en del av konferensutrymmena både i teatern men också hos Technichus. Den av den rödgröna kommunledningen förordade placeringen på Kanaludden, bredvid simhallen, är ett dåligt alternativ av flera skäl:

* Strider mot riksintresse för ”kulturmiljö”

* ”Förstör” området och befintlig byggnad (simhallen)

* Trafik- och parkeringsproblem (särskilt risken med så många barn som besöker simhallen)

* För liten tomt (för trångt)

* Precis där hotellet är tänkt att placeras finns en stor pumpstation som, tillsammans med anslutande ledningar, måste flyttas till en kostnad av tiotals miljoner kronor

* Kräver detaljplaneändring, vilket enligt gällande lagstiftning (Plan- och bygglagen) är mycket svårt att få göra under den tid planen skall gälla, vilket är till 2020

* Att, som en del av projektet, överföra driften av simhallen till hotellägaren. Här får man räkna med, hur noggrant man än försöker skriva ett avtal, att det hela tiden kommer nya krav från hotellägaren om ökade ersättningskrav, ändrade öppethållningstider med mera. Hur kan man överhuvudtaget tänka sig att lämna över kontrollen av en så viktig kommunal verksamhet?

Varför har de rödgröna inte låtit konsulter göra presentationshandlingar (ritningar med mera) på andra tänkbara placeringar (Torsvik, Mellanholmen med flera)?

Totalt nedlagda kostnader på Kanaluddsalteranativet torde nu vara uppe i mellan en och två miljoner kronor.

Finns det verkligen någon seriös intressent som är beredd att bygga ett hotell på Kanaludden? Om det finns någon, varför skulle då denne inte framträda och, av bland annat marknadsföringsskäl, tala om att man är beredd att etablera sig i Härnösand?

Vi moderater anser att det är angeläget att ett nytt hotell byggs men att Kanaludden, av många här redovisade skäl, är en olämplig plats. Det finns flera andra och bättre alternativ som bör undersökas och redovisas lika noggrant som Kanaluddsalternativet.

Nya Moderaterna i Härnösand

genom

Anders Gäfvert (M)

Oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel