Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Investeringar i regionens infrastruktur – vinst för företag och människor i Västernorrland

I dagarna kom glädjande besked om satsningar på infrastruktur de kommande tolv åren. Utfallet för norra Sverige var större än väntat. Prioriteringar sker i hård konkurrens, vilket ställer stora krav på samsyn hos oss aktörer på lokal, regional och nationell nivå, för att nå fram. Det handlar om att få gemensam syn över vilka behoven är och tillsammans jobba för att förbättringar successivt kommer till stånd.

Region Västernorrland vill underlätta hållbart resande för människor och bidra till stärkt konkurrenskraft för företag i regionen genom åtgärder i infra­strukturen som leder till minskade restider, ökad kapacitet, bärighet och säkerhet på vägar och järnvägar. Det handlar även om att underlätta byten mellan olika trafikslag för människor och gods, exempelvis vid resecentrum, terminaler och hamnar.

Förutom de satsningar inom Botniska korridoren som regeringen nyligen beslutat på 3,6 miljarder kronor för Nya Ostkustbanan, så vill jag lyfta fram några ytterligare exempel på transportförbindelser och områden som är viktiga för den regionala utvecklingen.

En sådan viktig åtgärd är att upplåta vägar för fordon som väger 74 ton. Det effektiviserar godstransporterna och stärker konkurrenskraften för företag i regionen. Från och med i sommar kommer Trafikverket att börja upplåta ett sådant vägnät i Västernorrland. Studier visar att detta ger vinster både för miljön och transportekonomin, främst genom att bränsleförbrukningen minskar med 8-12 procent per transporterat ton. Det innebär att koldioxid­för­brukningen och företagens logistik­kostnader också minskar ungefär lika mycket, i genomsnitt 10 procent per transporterat ton.

Läs också: MP: Ostkustbanan kan lösas genom lån – det vore sunt förnuft i gynnsamma tider

Tre andra viktiga åtgärder sker på järnväg inom Botniska korridoren: på Mittbanan mellan Sundsvall och Storlien, på järnvägen Västeraspby – Långsele, som länkar samman kustjärn­vägen och Norra Stambanan, samt på Maland/Tunadalsspåret mot Sundsvalls Hamn.

Järnvägen Västeraspby - Långsele rustas för omkring 550 miljoner kronor i syfte att säkra banan för företagens, framförallt skogsindustrins, transport­behov. På Mittbanan satsas i nästan lika mycket inklusive EU-medel från Regionala utvecklingsfonden, för att bland annat åtgärda en stor del av de närmare 300 plan­korsningar som finns mellan Sundsvall och Storlien. Syftet är att minska restiderna och öka trafiksäkerheten och kapaciteten. Maland/Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn åtgärdas för drygt 800 miljoner kronor och medför att operatörerna kan övergå från dieseldrivna lok till el, till nytta för både klimat och ekonomi. En positiv effekt av åtgärden är att trängseln på Ostkustbanan minskar eftersom godstågen söderifrån får en direkt förbindelse till hamnen och slipper dras via Timrå.

Sammanfattningsvis så är samverkan helt nödvändig för att nå framgång i att utveckla infrastrukturen och därigenom stärka företag och underlätta människors resande.

 

Erik Lövgren

Regionstyrelsens ordförande

Region Västernorrland

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel