Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Invandrare bakom jobbökning 2035

Annons

Om drygt 20 år väntas antalet personer i Sverige som arbetar ha ökat med en halv miljon jämfört med i dag, enligt en prognos från Statistiska centralbyrån (SCB). Utrikes födda står för 80 procent av ökningen.

I SCB:s huvudscenario kommer 4,9 miljoner människor att förvärvsarbeta 2035. Att jobben antas öka mest bland utrikes födda förklaras dels med att antalet utrikes födda i befolkningen ökar, dels med en högre andel som jobbar bland dem som är födda utanför Sverige i jämförelse med i dag.

Fram till 2035 väntas Sveriges befolkning öka med 1,4 miljoner personer. Större delen utgörs av personer som är 65 år eller äldre. Det kan få stora konsekvenser för den framtida försörjningsbördan, enligt SCB.

Vi gör prognoser utifrån två scenarier. I huvudscenariot gör vi två antaganden: Äldre kommer att arbeta två år länge 2035 än vad de gör i dag och utrikes födda ökar sitt deltagande på arbetsmarknaden så att skillnaden i förvärvsfrekvens mot inrikes födda minskar med en fjärdedel, säger Eric Hellsing, utredare på SCB.

Om det scenariot blir verklighet kommer försörjningsbördan att öka några procent jämfört med i dag. Varje person som arbetar måste då försörja 2,2 personer, inklusive sig själv.

SCB har också ett så kallat nollscenario som visar var försörjningsbördan hamnar om inget händer med dagens förvärvsfrekvens, det vill säga om vi jobbar i samma utsträckning 2035 som i dag.

Då hamnar man i en situation där försörjningsbördan ökar med tio procent, vilket är ganska kraftigt, säger Eric Hellsing.

Mer läsning

Annons