Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft i Viksjö och kloka politiker

Annons

Politiker i Härnösand uttalar sig i TÅ den 20 september positivt om planerade utbyggnader av storskalig vindkraft i Viksjöområdet. Man menar att man kan värna om miljövärden om man agerar klokt. Vi som arbetat med att studera vindkraftens påverkan på den lokala miljön frågar oss ibland om politiker har så goda insikter att de kan avgöra vad som är klokt eller inte. Vi tycker att man oftast accepterar projektörernas uppgifter utan att ifrågasätta dem. Med myndigheternas goda minne.

Med anledning av den massiva utbyggnad som pågår och planeras i Sollefteå har vi lagt ned stor möda på att försöka förstå hur vindkraftinstallationer kan påverkar den lokala miljön. Efter genomgång av forskning rörande bullerspridning från vindkraft och kontakt med personer som lever i närhet av vindkraftparker kan vi konstatera att de miljökonsekvensbeskrivningar som projektörerna upprättar har lite med verkligheten att göra..

Vi har intervjuat ett antal personer som lever i närheten av vindkraftinstallationer sedan ett par år tillbaka och de flesta upplever att de fått sin livsmiljö mycket försämrad på grund av buller. Problemet är som störst under den kalla delen av året. En av de intervjuade säger: Vi är alla grundlurade! Vindkraftsetableringen gick för snabbt och lagstiftningen var inte anpassad till den. Ljudnivån överskrider också vida de 40 dB som låg som grund för tillstånden. Under vintern när snurrorna belastas låter det som en vansinnesorkester även på tre kilometers avstånd. Om företagen tvingas följa sina gränsvärden på 40 dB skulle de inte få driva vindparkerna under vinterhalvåret.

Vid genomgång av forskningsrapporter finner vi varför det blir så stora skillnader mellan vad som beskrivs och vad som händer i verkligheten. Det beror på att man inte beaktar ett antal faktorer som starkt påverkar alstring och spridning av buller. Dit hör inverkan av klimatet, isbildning på vindkraftverkens rotorer samt landskapets utseende. Erfarenheter av drift av vindkraftverk i norrländsk miljö är mycket begränsad men vinterklimatet medför en rad problem. Nu kan man runda problemet och säga som en Sollefteåpolitiker sa vid ett informationsmöte att "Vi har väl nog med tystnad" Det blottar en arrogans mot den landsbygd vars livsmiljö blir starkt försämrad.

Förutom buller finns en rad andra problem såsom iskast, reflexer, ljusblixtar, försämrad miljö för friluftsliv, försämrade förhållanden för jakt, försämrade förhållanden för naturturism samt sänkta värden på fastigheter i närområdet. Vi har ännu inte någon längre erfarenhet av hur vindkraftverken kommer att påverka djurlivet men där kan det också bli negativa effekter.

För den som vill veta mer om kunskapsläget när det gäller vindkraftens påverkan på den lokala miljön är välkommen att få ta del av en lista över forskningsrapporter som belyser de problem som vi anger ovan. Om projektörerna skall leva upp till Miljöbalkens hänsynskrav är det kunskaper de borde tillägna sig och ta hänsyn till i sina projekt. Det görs dock inte i något fall så vitt vi vet.

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons