Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill ha en framtidens skola i Bredbyn

I dagsläget är vi inte framme vid ett ställningstagande om det kommer att innebära om-, till- eller nybyggnad i Bredbyn.

Annons

Med anledning av nyhetsartikeln ”Önskelistan är lång” på Allehanda.se den 16/10 där det ges en bild av att vi Socialdemokrater brutit vårt vallöfte att bygga ny skola i Bredbyn, samt att skribenten dessutom slår fast att det blir en renovering för 16,5 miljoner kronor, så vill vi reda ut läget.

Vi vill först och främst slå fast att vi vill ha en modern skola i Bredbyn med syfte att främja modern pedagogik och ha goda och trygga arbetsmiljöer.

Planeringen för detta har påbörjats och ett första programgruppsmöte har hållits på plats i Bredbyn.

Det som nu händer är att man bland annat analyserar statusen på de befintliga byggnaderna, en förstudie ska göras där man tar fram lokalprogram och tittar på de olika förutsättningarna för utformningen av skolan. Exempel på det man ska titta på är lokalernas flexibilitet, energiförbrukning, handikappanpassning, funktionalitet, elevantal, gruppstorlekar, hemklassrum eller inte, behov av specialsalar, allmänna utrymmen, arbetssätt och arbetsformer med mera.

Förstudien är mycket viktig innan projekteringen påbörjas och den måste få ta tid. I det arbetet ska elever, personal, föräldrar och medborgare involveras. Därför kommer det att arrangeras olika träffar och samråd för att få fram synpunkter och idéer kring vad som förväntas av en bra skolmiljö.

Det arbete som nu påbörjas kommer att utgöra underlag för projektering och därefter beslut i kommunfullmäktige om investeringsmedel. De medel som i dag finns i investeringsplanen är en del av det som kommer att behövas men en tydlig markering om att nu sätter vi igång planeringen.

Så i dagsläget är vi inte framme vid ett ställningstagande om det kommer att innebära om-, till- eller nybyggnad i Bredbyn. Vi har inte heller kunskap ännu om den exakta storleken på de investeringsmedel som kommer att behövas.

Men en sak vet vi, det är att Bredbyn ska ha en modern skola med goda och trygga arbetsmiljöer och som främjar modern pedagogik!

Birgith Olsson Johansson (S)

ordf Programgruppen

Glenn Nordlund (S)

ledamot i Programgruppen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons