Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi politiker är engagerade, intresserade och tar ansvar

/

Varje vård- och omsorgsboende är utformat med syfte att skapa hemlika förhållanden och lugn boendemiljö.

Annons

Svar till Anita Landén på Allehanda.se den 22/1. Med din kunskap, ditt engagemang och ditt intresse så borde du ha vetskapen om att termen vård- och omsorgsboende antogs för ett antal år sen utifrån syftet att få ett samlat begrepp på våra olika former av särskilda boenden, såsom sjukhem, ålderdomshem, gruppboende, och så vidare.

Denna förändring av begrepp innebär inte att vi innehållsmässigt eller i lokalernas utformning har dragit ner på kvalitén eller personaltäthet. Varje vård- och omsorgsboende är utformat med syfte att skapa hemlika förhållanden och lugn boendemiljö.

Dessutom har vi i vår kommun kvarboendeprincipen, vilket innebär att det blir en blandning av människor med olika behov som bor tillsammans. Därför är det viktigt att tillgodose varje individs behov. Av den anledningen kan inte gruppers behov ställas mot varandra.

När det gäller utbildning av vårdpersonal så får all omsorgspersonal inom äldreomsorgen möjlighet att få bas- och påbyggnadsutbildning inom demensområdet. Ett exempel på kvalitetsarbete som vi är mycket stolta över och hela tiden försöker utveckla är BPSD, som är en förkortning av Svenskt register för psykiska symtom vid demens. Denna utbildning ger oss verktyg för att möta demenssjuka på ett professionellt och värdigt sätt.

Ett annat framgångsrikt arbetssätt inom demensvården är Marte Meo, som utvecklats under många år inom vår kommun. På alla nivåer arbetas det hela tiden med att utveckla verksamheterna så att de boende ska få en så god vård och omsorg som möjligt.

Det är helt riktigt att felaktiga läkemedel kan leda till allvarliga följder och den diskussionen bör i allra högsta grad tas med ansvariga i landstingen och ytterst läkarna som äger frågan. Däremot har kommunen sitt ansvar genom att tillsammans med landstinget genomföra läkemedelsgenomgångar. Ett länsgemensamt arbete görs i samverkan med landstinget och samtliga kommuner i Västernorrland när det gäller läkemedel. Resultatet har förbättrats alltsedan 2007 fram till dags datum och det är ett fortsatt prioriterat område.

Vi politiker är intresserade, vi är engagerade och vi tar ansvar över de beslut som fattas.

Anna-Belle Strömberg (S)

Omsorgsnämndens ordf.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons