Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi accepterar inga privata skolformer

Annons
Vi accepterar inga privata skolformer

Svar till Majed Safaee angående privatskolor:

Ung Vänsters kamp för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning kan bara bli verklighet om skolan kontrolleras demokratiskt av hela samhället.

Därför kan vi aldrig acceptera privata skolformer som ett alternativ till den kommunala. I debatten används ofta den förskönande benämningen friskolor. Vi har valt att genomgående använda begreppet privatskolor på alla skolor som inte bedrivs i offentlig regi. Privatskolor motverkar strävan att alla elever ska få en likvärdig utbildning. De bidrar till segregation. Men det betyder inte att allt som på något sätt har att göra med privatskolor är genomruttet. Bland annat har den kommunala skolan en del att lära av alternativa pedagogiska former.

Ung Vänster anser att alternativa former av pedagogik ska ha en naturlig plats inom det kommunala skolväsendet eftersom alla inte lär sig på samma sätt. En av orsakerna till att så inte har skett i någon större utsträckning är att många nya idéer och pedagogiska alternativ har överförts till det privata skolsystemet i stället för att förändra den kommunala skolan.

De svenska privatskolorna kan efter sina syften delas in i fyra huvudgrupper.

1. De som anser sig ge en bättre utbildnings med bättre lärare, bättre undervisningsformer och inte att förglömma: ett bättre rykte.

2. De som av religiösa eller ideologiska skäl erbjuder ett alternativ till den kommunala skolan.

3. De som med alternativ pedagogik erbjuder ett alternativ till den kommunala skolan.

4. Företagsskolor, som erbjuder en direktutbildning med färdig väg in i företaget efter genomförd utbildning.

Argumentationen för den privata skolan handlar ofta om valfrihet, att alla fritt ska få välja den utbildningen de vill ha. Men i praktiken betyder denna valfrihet bara frihet att välja för dem som har råd med den eller de som har föräldrar som engagerar sig i sitt barns utbildning.

Att privatskolor inte behöver stå för hemspråksundervisning, skol-skjuts eller skolhälsovård stänger också ute en massa elever.

Vi vill införliva de privatskolorna i det offentliga skolsystemet, därför arbetar vi för att de privata skolorna inte ska få statligt eller kommunalt stöd och att det ska förbjudas att ta avgifter. Dessutom ska de använda samma urvalsregler som den kommunala skolan.

Vi kräver att skolpengsystemet omedelbart skrotas eftersom det bidrar till en kraftig ökning av segregationen på skolorna. Skolpengen grundar sig på att skolor är olika bra, att dessa olikheter ska bestå och på att alla ska ha frihet att få välja sin skola.

Elever har inte samma behov och kostar inte exakt lika mycket.

Vi kräver:

ï att all skolverksamhet ska bedrivas i offentlig regi.

ï att den alternativa pedagogiken ska få plats inom den kommunala skolan.

ï att skolpengsystemet avskaffas.

Mikael Pettersson.w

Ordförande Ung Vänster Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons