Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför inte ekologiskt boende på Lövudden?

Annons
Varför inte ekologiskt boende på Lövudden?

Svar på Evert Ljungströms insändare i TÅ:

I miljöpartiets valplattform för innevarande period skrev vi 1998: Så fort behovet av nya bostäder uppstår skall en försöksanläggning för kretsloppsboende på Lövudden uppföras i samverkan med sponsorer från näringslivet.

Evert Ljungström säger att alla var överens i stadsbyggnadsnämnden om att satsa på ett nytt ekologiskt bostadsområde vid Södra sundet.

Det är inte helt med sanningen överensstämmande. Som boende efter vägen, avstod undertecknad från att delta i beslutet, för att inte anklagas för jäv. Ingen har direkt motsagt sig en småskalig bebyggelse av området, men ifrågasatt denna hårda exploatering.

Bakgrunden är att denna mark är avsedd som natur- och rekreationsområde. Eftersom marken ligger inom 100-metersgränsen från stranden skulle en bebyggelse kräva att strandskyddet upphävs.

Många frågor bör ställas!

Är det någon principiell skillnad för tillämpning av strandskyddet vid olika typer av tät eller gles bebyggelse? I detta fall avses att bygga 26 villor (eller över 70 villor) i närheten av vattnet.

I den skissade anläggningen planeras pirar, strandskoning, båtbryggor, båthus (sjöbodar), gemensamhetsutrymmen för de boende. Kan detta anses öka tillgängligheten till stranden för allmänheten?

Efter Södersundsvägen finns i dag 24 bostäder, inklusive sommarboende och åretruntboende (9) på en sträcka av ca 2 km. Det tänkta området är på 400-500 meter. En helt ny stadsdel med tät bebyggelse skulle definitivt ändra karaktären av bebyggelse, varför de boende förordar en glesare bebyggelse om någon sådan över huvudtaget får ske.

Dessutom upplevs denna bebyggelse mer som en privatisering än som ett område med tillgång för allmänheten, eftersom sjöbodarna skapar en barriär för allmänheten att beträda stranden från sjösidan, vilket sker i dag.

Dessutom framstår det låga priset 5 kr/kvm som en subvention till exploatören och vägen tål i sitt nuvarande skick ingen ytterligare trafik.

Varför inte satsa på ekologiskt byggande på Lövudden, som varit planerat en längre tid?

Eva GoÎs

Ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons