Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värdet av ett gott företagarklimat

Annons
Värdet av ett gott företagarklimat

Vi måste rensa upp i den svenska byråkratidjungeln. Det är en nödvändig ingrediens i receptet för ett bättre klimat för företag, företagande och löntagare. Det behövs stabila spelregler som är greppbara för den enskilda företagaren.

För att underlätta och skapa rättvisa i vissa tjänstebranscher, såsom taxi-, frisör- och restaurangnäringen, vill vi kristdemokrater genomföra ett försök med schablonbeskattning i vissa branscher och regioner. Den går ut på att näringsidkare ges en licens till vilken en lägsta avgift kopplas, som totalt sett kommer att inbringa mer till statskassan och ge tydliga förutsättningar för berörda branscher.

Vi kristdemokrater vill också lösa problemen med de krångliga och orättvisa reglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna. Det måste till en normallönemodell där skatten på tjänst beräknas utifrån en standardiserad normallönenivå i branschen och att resterande intäkter beskattas som kapital.

Kristdemokraterna vill vidare också stimulera investeringar genom att införa ett riskkapitalavdrag, som innebär att personer som köper nyemitterade aktier i onoterade bolag ska ha möjlighet till skattereduktion. Avdrag ska få göras mot inkomst av kapital likaväl som mot inkomst av tjänst.

Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling är något som inte kan lovordas nog mycket. Företagsamheten springer ur människans mest grundläggande önskan att utveckla och förändra den värld som omger oss.

Företagande, i mening att starta och driva näringsverksamhet, utgår från det personliga initiativet. Ett gott klimat där enskilda människors idéer och kreativitet får möjlighet att blomma ut är av största vikt. En övervägande majoritet av de svenska företagen har mindre än fem anställda. Inte särskilt konstigt då företagande bygger på närhet och förtroende och det är ur de små naturliga gemenskaperna, tillsammans med en make, man eller vän, som tusentals företag startar. Kristdemokraterna vill därför särskilt arbeta för de små företagens möjligheter att utvecklas i Sverige.

Ett gott småföretagarklimat är inte bara av värde för de eldsjälar som gör verklighet av sina drömmar. Frukten av deras arbete är att nya jobb skapas och att skattemedel genereras till den gemensamt finansierade välfärd som vi alla håller högt. Pengar som vi använder till skola och utbildning för de unga, till vård och omsorg för de behövande, till vägar och järnvägar som ger oss frihet att resa, bara för att nämna några områden.

Kristdemokraterna vill särskilt lyfta fram de små företagens behov, peka på regeringens bristfälliga politik och föreslå åtgärder för att förenkla vardagen för tusentals företagare runt om i landet och bidra till att skapa en god jordmån för nya och växande företag.

Under allt för lång tid har företagare från politiskt håll enbart betraktats som outtröttliga skatteobjekt. Inte sällan har attityden varit att de flesta företagare är potentiella skattesmitare som behöver klämmas åt genom fler och hårdare regler. Detta har lett fram till ständigt växande regelverk och kontrollmaskineri.

Regeringen har varit allt annat än aktiv i arbetet att förbättra för småföretagen i Sverige de senaste åren. Oroande är att antalet företagare i landet har minskat med ca 100 i veckan de gångna två åren.

Ingemar Wiklander

Kristdemokrat

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons