Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utebliven regionbildning i Västernorrland

/

Frågan är om inte kommun- och landstingspolitiker har bidragit till regeringens nej till regionbildningen.

Annons

Man kan förstå besvikelsen över och kritiken mot regeringen för att Västernorrland inte får bilda region. Men frågan är om inte kommun- och landstingspolitiker har bidragit till regeringens nej. Enligt civilministerns debattartikel i Dagens Nyheter den 24 september får de län som inte förmått bilda ett så kallat kommunalt samverkansorgan (KSO) eller motsvarande avslag på sina ansökningar att bilda region.

Bakom en eventuell regionbildning finns en lång historia. Redan 1996-97 fick fyra län möjlighet att som en försöksverksamhet överta ansvaret för regional utveckling från respektive länsstyrelse. Jämtlands län var ett av dem, men på grund av oenighet mellan kommuner och landsting kom man inte till skott. Det nybildade länen Skåne och Västra Götaland fick, också som försöksverksamhet, ökat regionalt ansvar genom respektive landsting.

I början på 1998 redovisade Parlamentariska regionala kommittén sitt betänkande "Regional frihet och statligt ansvar". De kanske viktigaste punkterna var att självstyrelseorgan (samtliga kommuner och landsting tillsammans) skulle svara för regional utveckling, och att länsstyrelsens tillsynsroll skulle stärkas.

En direkt följd av kommitténs förslag blev att kommunerna och landstinget i länet bildade Region Y, en brett politiskt sammansatt grupp. Vidare tillsattes tjänstemannagrupper inom sakområden som strategi, kommunikationer, utbildning, näringslivsutveckling, etcetera. Uppgiften var att lägga grunden för ett kommande KSO. Under fyra år sammanträdde, utredde och arbetade ett stort antal personer. Länsstyrelsen medverkade genom att förse Region Y med ett omfattande underlag om det som ingick i de kommande uppgifterna för regional utveckling, som skulle övertas från länsstyrelsen.

Från 2003 blev det genom riksdagsbeslut sedan möjligt att i hela landet bilda kommunala samverkansorgan. För Västernorrland blev det dock inget av, trots ett genomarbetat underlag. När säcken skulle knytas ihop saknades, som i Jämtland, enighet, ett par kommuner sade nej.

Under 2003-2007 utredde Ansvarskommittén grundläggande frågor om statens verksamhet samt regional indelning och organisering. Västernorrland föreslogs ingå en stor region med de fyra nordligaste länen med ansvar för den egna utvecklingen. Vi vet hur det har gått. En rad alternativ – samtliga norrlän, Västernorrland och Jämtland, med flera – har diskuterats, men oenigheten har varit legio. I juni 2013 kom Jämtland över den egna oenigheten, och bildade ett regionförbund. Länet godtas därför nu även som regionkommun. I Västernorrland har man också kunnat bilda en region med länet som bas. Det har funnits gott om tid. Efter närmare femton års utredande och överväganden har dock inga resultat uppnåtts. Visst, regeringen kan väl kritiseras, men självkritik är i minst lika hög grad motiverad.

P G Hånell

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons