Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungas inflytande prioriteras

/

Vi erkänner utan omsvep att Örnsköldsviks kommun har en del förbättringsarbete att göra gällande ungas inflytande.

Annons

Svar till Hannes Berggren med ”Lyssna på ungdomarna!” på Allehanda.se den 5/12.

Inför kritik ska man vara ödmjuk, ta till sig den och fundera över den förändring eller de förbättringar som kan behöva göras. Vi är de första att hålla med dig om det du skriver, Hannes, att frågan om man faktiskt får vara med och påverka är viktigare än om man har möjlighet att påverka. Vi vill tacka dig för att du engagerar dig i dessa viktiga frågor och vi erkänner utan omsvep att Örnsköldsviks kommun har en del förbättringsarbete att göra gällande ungas inflytande.

I den nationella ungdomspolitiken står det att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till inflytande. I regeringens arbete med att ta fram en ny nationell ungdomspolitik är förslaget till nytt mål att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Maktbegreppet används här i relation till individens förutsättningar och möjligheter att forma sitt eget liv. Det innebär också att ungdomar inte enbart ska ha inflytande i frågor som omedelbart berör dem utan de ska ha möjlighet att vara delaktiga i politiska beslutsprocesser och ha inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort.

Örnsköldsviks kommun har under många år försökt att hitta former för att införliva den nationella ungdomspolitiken samt barnkonventionen, dokument som lyfter ungas rätt till inflytande som en av de högst prioriterade frågorna. Den politiska viljan är stor och till 2010 avsattes medel och resurser för att systematisera kommunens arbete med ungas rätt till delaktighet och inflytande.

Den viktigaste delen i detta arbete har varit och är fortfarande att ta fram ett styrande kommunalt barn- och ungdomspolitiskt program där delvis ungdomsrådet varit delaktiga. Nu är ett förslag till program skrivet och ska gå vidare i den politiska processen för att förhoppningsvis kunna tas beslut om i kommunfullmäktige till sommaren.

Målet med detta program är att ungas rätt till delaktighet och inflytande ska upp på dagordningen i kommunens hela organisation och att uppföljning görs varje år.

Men i denna verksamhet precis som i många andra, kan inte alltid alla viljor tillgodoses och ibland styrs besluten av ekonomiska förutsättningar och andra pågående processer. Ett exempel på detta är processen kring den planerade skateparken, där dialog förts med föreningen Örnsköldsviks Action Sports men där själva placeringen avgjorts och samtidigt också möjliggjorts tack vare en redan planerad investering i Lungviksparken. Att som ett enskilt projekt placera skateanläggningen på en helt ny plats utan möjlighet till samordningsvinster med den redan planerade investeringen, innebär troligtvis att vi inte kommer att kunna anlägga skateparken till en kostnad motsvarande de investeringsmedel vi fått (fyra miljoner kronor).

Vi har en lång väg kvar inom kommunen innan vi kan stå upp och säga att vi faktiskt är en suverän kommun när det gäller att leva upp till barns och ungas rätt till inflytande. Vi är en liten bit på väg men för att vi ska lyckas måste politiker och tjänstemän bjuda in, ta på allvar, ta tillvara och lyssna på unga. Arbetet med ungas inflytande är prioriterat i kommunen med det kommer att ta tid då gamla strukturer är lika svåra att bryta som nya är att bygga men vi är många, både bland tjänstemän och bland politiker, som gör mycket för att unga ska ha makt att forma sina liv och ha rätt till inflytande i Örnsköldsvik.

Vi uppskattar alltid att få feedback från unga när saker och ting inte blir rätt men även att få veta när vi tillsammans har något bra på gång, så hör gärna av er!

Sune Westberg

avdelningschef kultur och fritid

Camilla Larsson

demokratisamordnare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons