Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tråkigt och problematiskt

Annons

Svar till Grattis, Kusthöjdenbor (publicerat 2013-08-30)

Ett exploateringsområde är i normalfallet något positivt för alla inblandade – kommunen, medborgarna, exploatören och de lokala entreprenörer som involveras i bygget. Sedan finns det naturligtvis, som i alla affärer, en viss risk. Exempelvis kan en betydande entreprenör eller, som i Kusthöjdens fall, exploatören själv gå i konkurs. Om ett nytt exploateringsområde i sig är positivt för alla inblandade så är situationen som hänt på Kusthöjden något mycket tråkigt och problematiskt för alla parter. Vi kan också konstatera, att nya exploateringsområden inte tillhör vardagen i en kommun som Örnsköldsvik.

Exploateringsavtalet som kommunen tecknade med exploatören är en viktig handling för att reglera de juridiska frågor som kan uppstå. Bland annat innebar avtalet att exploatören fick ansvaret att finansiera och bygga VA-anläggningen som sedan skulle överlåtas till Miva.

Hur situationen på Kusthöjden uppkommit och varför de boende där inte betalar för sitt vatten redogjorde ÖA för samma dag som din insändare publicerades. Helt kort kan sägas att besiktningsmannen påtalat brister i den VA-anläggning som byggts av exploatörens entreprenör och som måste åtgärdas innan Miva övertar ansvaret. Detta är brister som inte åtgärdades innan exploatören gick i konkurs. Juridiskt innebär situationen att Miva inte kan gå in och ta betalt av kunderna på Kusthöjden eftersom vi inte har övertagit anläggningen. Kostnaderna för att åtgärda de dokumenterade bristerna skulle annars riskera att belasta taxekollektivet, det vill säga de som har kommunalt vatten. Miva har därför en dialog med konkursförvaltaren om hur situationen ska lösas och vi hoppas komma fram till en ekonomisk uppgörelse inom ett par veckor.

Vill också kort kommentera din uträkning över förlorade intäkter för Miva. Antalet villor och lägenheter har successivt blivit fler under de tre år som gått sedan den första villan stod inflyttningsklar. Under perioden har vattenförbrukningen därför ökat successivt. Den ekonomiska uppgörelsen runt konkursen är som sagt ännu inte klar, men fram till i dag har Miva inte kunnat fakturera grundavgifter och förbrukningsavgifter motsvarande cirka 270 000 kronor till kunderna på Kusthöjden. När vi är överens med berörda parter får vi se om detta är förlorade intäkter eller inte.

Kombinationen av exploateringsområde och konkurs är ingen enkel ekvation och vi försöker komma till en lösning så fort som möjligt. Situationen på Kusthöjden är ett mycket speciellt fall, som vi hoppas lösa på ett bra sätt för alla parter inklusive de kunder som idag betalar för sitt vatten. Vår strävan och hela idén med ett taxekollektiv är att alla naturligtvis ska betala för det vatten man förbrukar.

Så, tyvärr, svaret på båda dina frågor blir därför nej.

Gerth Mattebo

VD Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons