Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillväxt minskar utjämningsbehovet

Annons
Tillväxt minskar utjämningsbehovet

Svar till Andreas Sjölander, ung socialdemokrat:

I insändaren "En röst på Maud är en röst på moderaterna" konstaterar en ung socialdemokrat, med utgångspunkt i debatten om den kommunala skattutjämningen, att det är "...ganska riskfyllt att lägga en röst på Maud och centerpartiet den 15 september".

Så är naturligtvis inte fallet och låt mig därför i alla enkelhet presentera centerpartiets syn på det kommunala skatteutjämningssystemet (ett synsätt som för övrigt Folkpartiet liberalerna till fullo instämmer i).

Den viktigaste reformen för att trygga välfärden och boendemöjligheterna i hela landet är goda tillväxtmöjligheter i alla kommuner och att kommunernas egen skattebas, människors inkomster, växer. Därför är näringspolitiken en nyckel till regional utveckling. Genom att stimulera tillväxt minskar också belastningen på skatteutjämningssystemet.

Sverige behöver ett väl fungerande kommunalt skatteutjämningssystem med hög legitimitet som omfattar både inkomst- och kostnadsutjämning. Den solidariska finansieringen av skola, vård och omsorg på likvärdiga villkor i alla delar av landet är nödvändig för att kunna garantera en god välfärd. Därför bör det även framgent ske en utjämning så att skatteuttaget avgörs av de egna politiska ambitionerna och skickligheten i att genomföra dessa. Däremot behöver utjämningssystemet korrigeras för att komma tillrätta med de negativa effekter som kan upplevas som tillväxthämmande. Dessutom bör de delar som främst är inslag i statliga ansvarsområden som regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik ses över och kanske lyftas ur systemet.

Så min slutsats och mitt svar till alla bekymrade socialdemokrater i regionen är att en röst på Maud och centerpartiet den 15 september är en röst för tillväxt och livskraft i hela landet.

P.S. Nu är jag visserligen ung centerpartist och inte socialdemokrat, men skulle jag se moderat skatteutjämningspolitik som riskfyllt för regionens framtid och utveckling (och det är den) skulle jag nog ha framfört mina tveksamheter och ställt mina frågor till länets moderate riksdagsman.

Jonny Lundin (c)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons