Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Till Landstingsfullmäktige angående Sollefteå akutsjukhus

Öppet brev till landstingsfullmäktige från HSO Sollefteå: "Våra 17 medlemsföreningar är ytterst oroade över den föreslagna förändringen av cancervården."

Annons

HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Sollefteå och dess medlemsföreningar har läst och följt senaste tidens debatt angående Sollefteå akutsjukhus.

I HSO:s medlemsföreningar finns ett stort antal personer som har haft/har olika diagnoser och därmed också erfarenhet av den vård som i dag erbjuds, både akut och inom slutenvården i Sollefteå. I föreningarna finns också ett stort antal anhöriga som även de blir berörda. Totalt har HSO i dag 2 200 medlemmar.

När stora, organisatoriska beslut skall fattas anser HSO att det alltid skall föregås av en konsekvens- och analysbeskrivning.

Enligt § 105 i Landstingsfullmäktiges protokoll 2013-06-2627 beslutas på en och samma gång: att godkänna nivåstrukturering inom cancervården enligt RCC Norr:s förslag samt att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att belysa konsekvenserna.

Varför gjordes inte en ordentlig belysning före beslut och hur kan det vara möjligt att ansvarig chef för den kirurgiska vården i Sollefteå inte blev tillfrågad angående konsekvenserna av de föreslagna förändringarna?

Att få en diagnos eller vara med om en olycka är ett stort trauma. Som patient och anhörig är det naturligtvis viktigt att eventuell kirurgi och efterbehandling sköts av kompetent personal i alla led. Men minst lika viktigt är att ha närhet till den akuta vården, efterbehandlingen och besöksmöjligheter för anhöriga.

HSO:s 17 medlemsföreningar är därför ytterst oroade över den föreslagna förändringen av cancervården vid Sollefteå sjukhus.

Från Landstingsledningens sida har man, vid ett antal tillfällen, poängterat att syftet med centraliseringen av cancervården är att säkra bästa möjliga vård för patienterna.

Utifrån en del studier, som vi tagit del av, har man inte kunnat påvisa att stora volymer är förknippade med bättre resultat, utan att det är andra faktorer som är avgörande för om resultaten blir goda eller dåliga. Vi har heller aldrig hört att Sollefteå sjukhus skulle ha sämre resultat än övriga sjukhus i länet, snarare tvärtom.

Det vi med bestämdhet hävdar är att följden av den tänkta förändringen blir svårigheter att rekrytera kirurger och kanske också andra läkare. Det kommer också få som konsekvens, att alla patienter och anhöriga berörs på ett negativt sätt. En stark oro som vi vet att vi delar med många med erfarenhet av och insikt i vården.

HSO:s föreningar och dess medlemmar vädjar till Landstingsfullmäktige att våra synpunkter beaktas och att beslutet omprövas.

Sollefteå 2013-11-15.

Yvonne Nygren

Tf. ordf. HSO

Följande föreningar är medlemmar i HSO i Sollefteå:

Afasi

Astma- och Allergi

BCF – Bröstcancerfören.

Diabetesföreningen

Demensföreningen

Dyslexiförbundet FMLS/Sollefteå

Elöverkänsliga V-norrland

HRF – Hörselskadades Riksförbund

FUB- För. för Utvecklingstörda barn o ung.

Orren

HLR – Hjärt- o Lungsjukas fören.

PSO – Psoriasis

NHR – Neurologiskt handikappade

RSMH - Mental- o Social hälsa

Parkinson

Strokeföreningen

Reumatikerföreningen

SRF - Synskadade

Träpatronerna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons