Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta röjningsbehovet på allvar

/

Annons

170 000 dagsverken behövs för att klara av dagens röjningsbehov i Västernorrlands läns ungskogar. Än fler behövs för att också hantera det årliga tillskottet av ny skog som behöver röjas. Väl utförda röjningar ger skogsägaren en bättre ekonomi i framtiden och skapar förutsättningar för ett än mer hållbart skogsbruk.

Under sommaren kunde vi ta del av nya siffror om antal sysselsatta i skogsbruket. De visar på en minskning med 3,5 procent mellan 2011 och 2012. Trenden från tidigare år håller i sig. Detta är främst en effekt av fortsatt effektivisering och mekanisering inom skogsbruket, framtidsutsikterna för råvaran är dock fortsatt mycket goda.

Samtidigt som sysselsättningen minskar så ökar behovet av skogsvårdsåtgärder, framförallt av röjning i yngre skog. Med eftersatta och bristfälliga röjningar följer betydligt sämre ekonomi för skogsägaren, men även ökad sårbarhet för skogsskador såsom snöbrott och stormar. I Västernorrlands län uppgår röjningsbehovet i ungskog till 95 000 hektar. Därutöver finns mer än 40 000 hektar eftersatt åtgärdsbehov i yngre gallringsskog som borde ha röjts tidigare.

Bara ungskogsröjningen motsvarar cirka 170 000 dagsverken för röjningsentreprenörer. Dagsverken och arbetstillfällen som aldrig blir verklighet. Dessutom uppkommer hela tiden nya röjningsbehov i takt med att skogen växer. Årligen bedöms det tillkomma cirka 23 000 hektar vilket motsvarar en sysselsättningsgrad av 200-210 årsverken.

Effekten blir inte bara att vi går miste om viktiga arbetstillfällen, ofta på landsbygden. Vi går även miste om de positiva effekter som en väl utförd röjning genererar i form av långsiktig värdeökning av skogen, ökad tillväxt och träd som är mindre känsliga för stormar. Dessutom skapar en bra utförd röjning bättre förutsättningar för att god miljöhänsyn ska kunna tas både vid röjningstillfället och vid exempelvis kommande avverkningar och andra skogsvårdsåtgärder.

Västernorrlands län består av 79 procent skogsmark. Skogen som råvaruresurs utgör en betydande och i vissa fall avgörande faktor för länets och landsbygdens utveckling. Det är uppenbart att vi kan bli ännu bättre på att förvalta och förädla denna resurs. Tillsammans med åtgärder för att säkerställa ny skog efter en avverkning – naturlig föryngring, sådd eller plantering - så är röjning den faktor som styr den framtida skogens utformning. Därmed också möjligheter till sysselsättning och värdeökning.

Det finns så klart mångdubbelt med åtgärder som kan bidra till värdeökning, tillväxt, arbetstillfällen och utvecklad miljöhänsyn i skogen. Det är självklart en grov förenkling att påstå att röjningen löser allt detta. Men det är ingen tvekan om att det utgör ett stort bidrag. Ett bidrag som dessutom kräver en ganska liten investering. Låt oss börja ta röjningsbehovet på allvar.

Vanja Strand

distriktschef, Västernorrlands distrikt, Skogsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons