Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sveket mot de gamla

Annons
Sveket mot de gamla

Öppet brev till vård- och omsorgsnämnden och dess ordförande Stig Rosberg:

Vi i Resele/Eds byalag, Eds s-förening och PRO önskar svar på några frågor som berör "särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor med behov av särskilt stöd".

Bakgrund: Allt sedan Resedagården stängdes 1996 för renovering, har vi i Resele/Ed saknat eget äldreboende. Detta löftesbrott har av många Resele- och Edsbor upplevts som ett stort svek.

De äldre som bodde på Resedagården flyttades ut till olika boenden runt om i kommunen och upplevde detta som mycket traumatiskt. Förlusten av samhörigheten och kontakten med hemmiljön blev mycket jobbig för flera av våra äldre som saknade sitt Reseda.

Byalagen har drivit frågan om ett nytt äldreboende i fem år utan större framgång. Varför? Kan det vara så att det saknas vilja till ett konstruktivt samarbete från ansvariga myndighetspersoner?

Fråga 1: Med vilka föreningar eller organisationer i Resele/Ed samverkar ni i ert arbete, för att uppfylla socialtjänstlagens intentioner enligt ß5, ß8 och ß9?

Fråga 2: Hur lyder vård- och omsorgsnämndens "vision" angående socialtjänstens mål, med hänsyn tagen till socialtjänstlagens ß1?

Fråga 3: Hur hanteras "kompetensförsörjningen" inom vård- och omsorgsförvaltningen utifrån

a) förändringskraven

b) synliggöra och utveckla befintlig personal

c) rekrytering av ny personal

Fråga 4: Vilken eller vilka av de tolv punkter fastställda av vård- och omsorgsnämnden 30 november 1999 ß106 anser ni att ni lyckats uppfylla/förverkliga?

Fråga 5: Anser ni att de äldre i Resele/Ed har rätt till "särskilda boendeformer" som "främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön"?

Fråga 6: Vilket besked får i dag en äldre person i Resele/Ed som önskar hjälp enligt ß6f? (Se även ß20, 2:a stycket och ß22, 3:e stycket).

Med vänlig hälsning.

Tommy Olofsson

På uppdrag av byalagen i Resele/Ed, Eds s-förening och PRO

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons