Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Småföretagen välfärdsskaparna

/

Annons

Småföretagen står för drygt 99 procent av det privata näringslivet i Västernorrlands län. Samtidigt fokuseras debatten kring jobben och företagens betydelse för en ort oftast kring ett fåtal stora arbetsplatser.

Naturligtvis är stora arbetsgivare viktiga och innebär många gånger jobb till mindre företag som underentreprenörer. Men vi får inte glömma att det är småföretagarna som dominerar både i antalet företag och antalet anställda. Kommunernas beroende av småföretagen blir extra tydlig när andelen av skatteintäkterna redovisas. Dom små privata företagen står för 29 procent av länets skatteintäkter. Som jämförelse kan nämnas att länets större företag står för 15 procent av länets skatteintäkter

Det gamla industrisamhället har tjänat vårt län och Sverige väl men den nya tiden kräver ett nytt sorts näringsliv som kan utgöra basen för att bygga vår välfärd. I denna nya tid är det småföretagaren som är den främsta byggstenen. 4 av 5 nya jobb i den privata sektorn skapas i dag i företag med färre än 50 anställda.

(Med privata småföretag avses under 50 anställda och privata stora företag över 50 anställda)

Variationen bland kommunerna i vårt län gällande skatteintäkter är stor. Skatteintäkterna från småföretagen varierar mellan 20-32 procent Skatteintäkterna från stora företag varierar mellan 5-16 procent. Småföretagens betydelse för vår regions utveckling och ekonomi kan därför inte nog betonas. Rätt företagarklimat skapar nya jobb, mer skatteintäkter och är välfärdens motor.

Vi ser tre stycken centrala åtgärder att genomföra på kommunal nivå för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Detta för att stimulera och säkra att nya entreprenörer lockas att starta nya företag och att befintliga företagare ges dom bästa möjligeter till att utvecklas och växa så att dom stannar hos oss och inte flyttar.

- Skapa rättvisa och enkla regler. Företagare är bättre på att skapa jobb än att fylla i massor med blanketter. Kommunen borde se varje tillståndsärende som en möjlighet till jobb. Då skulle handläggningstider kortas ner och förståelsen vara större för företagarens vardag.

- Bättre attityd till företag och företagare. Kommuner kan förbättra kontaktytor mellan skola, universitet, högskola och näringsliv. Servicegaranti eller "en väg in" för företagare och konsumenter gynnar effektiv en kommunorganisation samtidigt som kommunens handläggning blir både förutsägbar och mindre betungande för företagaren.

- Öppna upp för nya idéer och branscher. Flera kommuner har fortfarande osund konkurrens med privat affärsverksamhet. När företag kan agera på lika villkor och utan att skattesubventionerad verksamhet försämrar näringsklimatet, innebär det att spännande branscher växer fram.

Detta är ett arbete vi vill göra tillsammans med politikerna och tjänstemännen ute i kommunerna. Därför bjuder vi nu in kommunerna i länet till samtal för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för företagande i regionen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att säkra jobben och välfärden i kommunen.

Hur det går för småföretagen är avgörande för den kommunala utvecklingen vad det gäller sysselsättning, välfärd och kommunal service.

Om politikerna vill kan jobben bli fler.

Thomas Byström

Regionchef

Företagarna Västernorrland

Lars Jagrén

Chefekonom

Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons