Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skillnad mellan självkänsla och självtillit

Annons

E De människor vi möter
i livet har stor inverkan på hur vår självkänsla utvecklas. Föräldrar har den viktigaste rollen, men som barn möter vi också låtsasföräldrar. De medverkar alla till att forma våra personligheter genom sina reaktioner på våra önskningar.
Många vuxna har svårt att skilja på egna behov och barnets. Det är en av anledningarna till att man möter till synes älskade barn med stora hål i självkänslan.
Grunden till vår självkänsla läggs i barndomen när vi är öppna, sårbara och saknar det verbala skyddsnät som vuxna omger sig med.

Många sätter likhetstecken mellan självkänsla och självtillit, men det finns en nyanskillnad. Självtilliten har att göra med hur jag uppfattar mig som människa, vilket värde jag sätter på mig själv. Tycker jag om mig, ser jag mig som värdefull, räknar jag med att jag är en tillgång för
andra och att jag behövs just
sådan som jag är?
Självtilliten får sina rispor om jag ofta får höra att jag inte duger som jag är. En allför nitisk eller låt-gå-fostran i barndomen, där föräldrarna försöker negligera
inkomna låtsasföräldras påverkan på barnets utveckling till självkännande och fria människor, kan orsaka störningar.

Självförtroende är ett
begrepp som används mest i dagligt tal och det ordet kan då täcka de andra begreppen. Men självförtroende har en tydligare koppling till prestationer och beteenden. Det handlar om vår egen uppfattning om vad vi klarar av att utföra, genomföra eller åstadkomma. Ett gott självförtroende ger oss en handlingsberedskap som innebär att vi vågar ge oss i kast med nya uppgifter. Man kan mycket väl ha ett högt självförtroende utan att detta är förankrat i självtillit och självkänsla. Det finns många som är sina prestationer! Endast när de lyckas har de ett värde som människor inför sig själva!
Med oss vuxna som stöd och vägledare i livet, reduceras risker för kriminalitet, missbruk och ohälsa. Hjälp barnen välja sina liv!


BERTIL FORSBERG

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons