Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjuk sjukvårdspolitik

Annons
Sjuk sjukvårdspolitik

Landstingen i vårt avlånga land betalar gladeligen ut astronomiska belopp i årslöner och avgångsvederlag till personal i ledande funktioner. Denna kostnad finansieras av oss skattebetalare. Till detta skall tilläggas den vansinniga finansieringen av stafettläkare. Att flertalet landsting har underskott i sin budget blir då enkelt att förstå.

Dessa välavlönade chefsposter innehas av förespråkare som propagerar för ständiga omorganisationer och rationaliseringar, som i slutändan innebär mindre personal och merarbete för dem som får glädjen att arbeta kvar. Resultat: Inflation i den nya innediagnosen "utbrändhet". Med andra ord kort- och långtidssjukskrivningar ökar för personalen. Ännu längre vårdköer och sämre omhändertagande av de skattetyngda patienterna. Hur tillämpas den så kallade vårdgarantin, när kompetent personal inte räcker till eller finns tillgänglig? Personalen ställer lojalt upp på detta merarbete inför rykten och hot om nya kliniknedläggningar och personalminskningar.

Den hårt arbetande personalen blir ordentligt granskad (uppifrån) vad gäller dess kompetens. Rutiner och arbetsmetoder kvalitetssäkras och den enskildes kompetens analyseras för en bättre utnyttjandegrad i verksamheten. En kontroll som är korrekt och fullt nödvändig, det gäller alla yrkeskategorier i vårt samhälle. Dock kvarstår: Vem granskar de styrandes kompetens och lämplighet?

Inte minst vår egen förvaltnings ledarskikt som i dagarna fått stå i massmedialt fokus. Fortsatta kostnadsreduceringar är att vänta under 2002. "Enligt en överenskommelse mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet väntas extramedel för att förbättra tillgängligheten i vården. Väntetiderna för planerad vård vid sjukhusen är i dag oacceptabelt långa och patienterna blir sämre under väntetiden. Målsättningen är därför att successivt korta väntetiderna" (citat ur informationsblad för anställda inom Härnösand-Medelpads hälso- och sjukvård). Återstår att se om budgeterade pengar räcker till för dessa åtaganden?

Vad bör göras?

Arbetsorganisationen inom sjukvården bör moderniseras. Personer till ledande ställningar inom förvaltningen bör kunna rekryteras från de egna leden. Bryt hierarkin! Ta tillvara personalens kompetens och livserfarenhet, öka personalens inflytande. Ge dem arbetsro. Sverige har ett högt skattetryck. Vi bör alla kräva att våra dyrt inbetalade skatter verkligen hamnar på rätt ställe för att tillgodose medborgarnas behov av kvalitativ sjukvård.

Mats Nilsson,

Landstingsanställd, Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons