Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Simhall + hotell = flum

/

Varför äventyra vår vackra simhall för ett hotell? Området är alltför värdefullt för att förstöras av ett nytt ogenomtänkt bygge.

Annons

Utan öppen debatt eller ny plan skickar Fred Nilsson ut ett pressmeddelande: "Härnösand söker en entreprenör som vill driva hotell och simhall vid kanaludden". Fred börjar återigen i fel ände.

Den indirekta demokrati vi har innebär inte att "folkets styre" upphör. Det är därför viktigt att en dialog och öppenhet hålls med allmänheten genom olika kanaler för att fånga upp "folkviljan". Hur kan man som ombud för invånarna gå ut med ett pressmeddelande och söka entreprenör för hotell och simhall? Pressmeddelandet är flummigt, ogenomtänkt och förvirrande. Det beskriver att avtalet med entreprenör "skulle innebära att denna arrenderar marken intill för att där bygga och driva ett hotell". Hotellet och simhallen är tänkta att drivas som en enhet.

Vilken aktör investerar 300-400 miljoner för att bygga hotell på arrenderad mark? Hotellet skulle därvid utgöra lös egendom och inte kunna belånas med pantbrev. Dessutom med risk för uppsägning av arrendeavtalet. En aktör som uppför ett hotell gör det för att få god avkastning. Det finns säkerligen ingen kö av aktörer i sammanhanget. För att göra det attraktivt för investerare är det stor risk att upplägget kommer att kräva en icke oväsentlig penninginsats från kommunen för att få satsningen genomförd.

Vidare i pressmeddelandet: "Blir det inget hotell är det inte aktuellt att gå vidare med extern drift av simhallen." Det enda sätt jag bedömer som möjligt för kommunen att både hotell och simhall ska drivas av samma entreprenör är att kommunen står som ägare även till hotellet. Då med ett än större underskott att täcka.

Investeringsvilligheten för att bygga ett hotell kommer av ett starkt och utvecklat näringsliv. Näringslivet kommer inte till Härnösand genom ett hotellbygge. Blanda inte ihop korten så det blir en soppa. Låt investerare ha sin egen spelplan där de tar 100 procent av risken för de satsningar som görs. Med de höga kostnader vi har i dag för hotellbyggen krävs en hög beläggning bara för att kunna täcka kapitalkostnaderna. Många nyuppförda hotell uppvisar ett underskott och utvecklingen är helt beroende av beläggningsgraden, enligt ett examensarbete från KTH (2009). Rapporten visar också, föga förvånande, att små orter har en låg beläggningsgrad.

Behövs ett hotellbygge? Har någon gjort en marknadsundersökning? Om behovet finns, tillsätt då en grupp som tar fram ett antal förslag och ha för Guds skull en öppen debatt och dialog med dina uppdragsgivare innan du skickar ut ett pressmeddelande, Fred.

Området har höga föroreningar av PAH och bly samt stora stabilitetsproblem. I planen för badhusområdet (2010) skrivs: "Området har siltiga jordarter med risk för stabilitetsproblem. Förekommande jordtyp är mycket känslig för sättningar. Förändringar i jordens kraftbalans och risk för översvämningar kan även förekomma vid förhöjd havsnivå för anläggningar som ligger nära havet. Stabilitetssituationen samt sättningar kan påverkas inom området när grundvattenytans högsta och lägsta nivå kan öka på grund av klimatförändringar."

Varför äventyra vår vackra simhall för ett hotell? Området är en av kommunens värdefullaste platser för den stadsnära rekreationen och är alltför värdefullt för att förstöras av ett nytt ogenomtänkt bygge. Härnösandsborna vinner inget på lösningen, hotellet blir privat egendom och utestänger alla utom hotellgästerna.

Lars-Erik Eriksson

lantmätare

Läs mer: Gifter hotar hotellplaner

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons