Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan stimulerar lärarna att lära av varandra

/

Annons

Mycket tyder på att skolan, lärarna och framförallt eleverna har en hel del att vinna på att lärarna samverkar mer med varandra över ämnesgränserna än vad som görs idag. För när lärare får tid att diskutera kunskapskrav, mål och innehåll i undervisningen, samt olika undervisningsmetoder, utvecklar man automatiskt varandra.
Att arbeta som lärare innebär ofta att man jobbar enskilt, planerar arbetet enskilt, utvärderar sina egna och elevernas prestationer enskilt. Dessutom är också betygssättning något som ofta görs på egen hand, framförallt på högstadiet och gymnasiet.
Anledningarna till detta kan vara många - traditioner, svårförändrade strukturer, tidspress och kanske även individualisering av läraryrket. Oavsett anledning finns det mycket som tyder på att skolan och lärarna har en hel del att vinna på att öppna upp klassrummen och att samverka mer med varandra över ämnesgränserna än vad som görs idag.
En forskare som understryker just detta är Lennart Grosin som i sina studier på Stockholms universitet pekat ut några områden som kännetecknar framgångsrika skolor. Den viktigaste faktorn, som beskrivs som nyckeln till framgång, är just samverkan, eftersom lärarna stimuleras till att lära av varandra. Men det är inte bara svensk forskning som visar just detta. Även den i skolsammanhang erkände och ständigt citerade John Hattie, pekar på samverkan som en central ingrediens för att nå goda resultat: “Det anmärkningsvärda är att de största effekterna på elevens inlärning sker när lärarna blir de lärande i sin egen undervisning”
Orsakerna till att samverkan är så gynnsam är inte samarbetet i sig, utan de effekter det ger:
Planering - när lärare får tid att diskutera kunskapskrav, mål och innehåll i undervisningen, samt olika undervisningsmetoder, utvecklar man automatiskt varandra. Detta, så kallade kollegiala lärande är kanske den enskilda process som gör allra mest för elevers skolresultat.
Auskultationer – samarbete och samverkan över ämnesgränserna leder till naturliga auskultationer genom att man ofta är två eller flera lärare i klassrummet samtidigt. Att medvetet studera och notera sina kollegors sätt att arbeta kan ibland upplevas som något ansträngt och svårt att få till stånd på ett naturligt sätt. Däremot om man systematiserar samverkan mellan lärarna sker auskultationen mer per automatik.
Bedömning – sambedömning leder till ökad kompetens kring bedömningen. Genom att diskutera bedömningssituationerna utvecklas det kollegiala lärandet. Att fler än två ögon är med om de olika bedömningssituationerna gör skolan mer likvärdig och kanske framförallt mer rättssäker, vilket är ett mål i sig.
Samverkan och samarbete mellan lärare, är ingalunda någon helig Graal och svar på skolans alla utmaningar. Däremot skapar det utveckling och framåtskridande då lärarna stimuleras till att lära av varandra.

Peter Hållander

lärare vid Mikael Elias Gymnasium i Örnsköldsvik.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons