Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorernas kritik mot kyrkorådet

Annons
Revisorernas kritik mot kyrkorådet

I församlingsvalet i Domkyrkoförsamlingen förekommer som framgår av hushållsbilagan Amos tre stycken nomineringsgrupper eller partier som vi också kallar grupperingarna.

Valsedeln Kyrkans Väl upptar flera kandidater, som sitter i kyrkorådet och som också satt där år 2000 och som fick en särskild anmärkning av en enig revisionsgrupp för skötseln av 2000 års förvaltning.

Revisionsrapporten upptar bland annat bedömningsgrunder, sakläge samt styrning och ledning av församlingsverksamheten. Direkt citat ur den sistnämnda delen:

"Domkyrkoförsamlingen, som är ett registrerat trossamfund och utgör en del av Svenska kyrkan, skall besitta den kunskap om kyrkans regelverk och församlingens kompetensområde, som är erforderlig för verksamheten. Handläggningen av domprostfrågan har under räkenskapsåret varit en betydande fråga enligt församlingens årsredovisning. Den har tagit mycket resurser i anspråk till men för annan församlingsverksamhet. Revisionen anser att kyrkorådets handläggning av frågan inte har skett på ett tillfredsställande sätt i linje med 2 kap 5ß kyrkoordningen vilket försvårat och fördröjt ärendets lösning. Domprostfrågan är fortfarande olöst."

Ytterligare citat ur revisionsrapport beträffande ansvarsfrihet: "Revisionen har noga övervägt ansvarsfrågan. Bedömningen har gjorts utifrån årsredovisningslagen och kyrkoordningen. Beträffande kyrkoordningen har kyrkorådet, som tidigare påpekats, handlat helt i strid mot denna förordning. Detta har således gjorts avsiktligt... Årsredovisningslagen har som förutsättning beträffande avstyrkande av ansvarsfrihet att ekonomisk skada skall föreligga och att därmed skadestånd kan riktas mot kyrkoordningen. Vi har vid vår granskning ej kunnat påvisa att väsentlig ekonomisk skada föreligger. Revisionen har därför tillstyrkt ansvarsfrihet för kyrkorådet."

Eftersom kyrkorådet inte var enigt vid de två beslutstillfällena som bland annat avses med anmärkningen så räknar revisorerna upp de politiker som får anmärkningen nämligen:

"Jan-Erik Wikström, ordförande, Kerstin Marmont, ledamot, Bo Hellberg, ledamot, Birgitta Lundberg, ledamot, Agneta Palm, tjänstgörande ersättare, Bodil Bodén, tjänstgörande ersättare."

De som reserverade sig och inte har handlat i strid mot KO och därmed inte har något ansvar för de felaktiga beslutens genomförande var:

Birgith Eldroth, vice ordförande, Gullmar Eriksson, ledamot, Rolf Lundholm, ledamot, Gunnel Kindahl, tjänstgörande ersättare.

Innan kyrkofullmäktige skulle ta sitt beslut i ansvarsfrihetsfrågan så försökte kyrkofullmäktiges vice ordförande få till stånd en diskussion om kyrkorådets handlande och den starka anmärkningen som förelåg. Kyrkorådets ordförande svarade mycket kort, att han inte tänkte diskutera saken på grund av att Tidningen fanns på plats. Så blev det, och på så vis fick inte heller församlingsborna någon information om de felaktigheter, som begåtts av kyrkorådets majoritet samt den starka anmärkningens innehåll.

Kyrkofullmäktige följde ändå revisorernas förslag om ansvarsfrihet för år 2000 på grund av att revisorerna upplyste om att de fortsätter granskningen år 2001. Då tittar man särskilt på den ekonomiska sidan av frågan och då kommer det att visa sig om även skadestånd kan riktas mot dem, som fått anmärkningen och som haft kyrkorådets förvaltningsuppgifter även år 2001. Om man då också har omvalts till en ny mandatperiod kan det bli särskilt bekymmersamt.

Moderaterna tog i det läge som uppstått sitt ansvar och krävde att kyrkorådets ordförande, som fått förtroendeuppdraget för deras parti, skulle avgå från sin post. Det gjorde han inte utan sitter kvar som kyrkorådets ordförande. (I annat sammanhang kallas det att man är politisk vilde.)

Vi behöver många nya engagerade förtroendevalda i det många gånger slitsamma "vardagsarbetet" i våra kyrkoförsamlingar - inte minst i domkyrkoförsamlingen. Det vore bra om alla skulle kunna enas om att domkyrkoförsamlingen skall fortsätta att vara just en Svenska kyrkans församling och därmed följa den kyrkoordning, som är fastställd. I annat fall är vi en helt annan församlingsbildning och får ta de konsekvenser, som följer av detta.

För en god samförståndsanda i domkyrkoförsamlingen

Gullmar Eriksson (s)

kyrkorådsledamot

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons