Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reglerna vid sotning

Annons
Reglerna vid sotning

Först vill jag som ansvarig skorstensfejarmästare för Kramfors sotningsdistrikt beklaga att vi missat i information till vissa fastighetsägare i Bollsta och Nyland.

Sotning och kontroll av brandskyddet är förebyggande åtgärder mot brand som helt regleras i räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningar. I samma lag står det också att det är skorstensfejarmästaren eller skorstensfejare som biträder honom som skall utföra sotningen och kontrollen.

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister.

Vår policy inom Kramfors sotningsdistrikt är att fastighetsägaren skriver under utskickade eldningsintyg där fastighetsägaren talar om hur han eldar och vi förutsätter att uppgifterna är sanningsenliga.

Enligt 23 paragrafen räddningstjänst förordningen (1986:1107) skall den eller de kommunala nämnder som ansvarar för räddningstjänsten föra en förteckning över de byggnader och anläggningar i kommunen där sotning och kontroll enligt 17 paragraf räddningstjänstlagen skall göras. För varje byggnad och anläggning skall antecknas hur ofta sotning och kontroll ska göras, genomförda sotningar och kontroller samt föreläggande och förbud som har meddelats.

För att skorstensfejare, plåtslagare och andra takarbetare ska kunna arbeta utan onödig hög risk för olyckor finns enlig Boverket regler och normer för husen när de byggs, men gäller retroaktivt för hus byggda före 1960. När något repareras på taket skall även säkerhetsanordningarna förbättras till nu gällande regler.

Anmärkningar på stegar och uppstigningsanordningar skickas till kommunen där de handlägges.

Efter som kommunen bestämmer sotningstaxan och att den inte är hemlig på något sätt, har vi på sotningsdistriktet valt öppen fakturering för att hålla kostnaderna nere, som i slutändan gagnar fastighetsägarnas plånböcker.

Fel och missförstånd uppstår i de flesta verksamheter och klaras i regel av med ett enkelt telefonsamtal till kontoret, där en dialog kan föras till allas belåtenhet.

Anders Åström

Skorstensfejaremästare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons