Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätten till den egna kulturen

/

Man kan undra varför kulturen från en diktatur, där all offentlig konst och kultur måste ha regimens godkännande, ges så stort utrymme under Kulturhuvudstadsåret?

Annons

Så startar då Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, Sápmi och tre av de nordligaste länen. Umeå och Norrland välkomnar artister och besökare från när och fjärran. Det här året ger oss ett fantastiskt tillfälle att lära mer om kultur i olika former, från Sverige och andra länder. I vårt land är kulturen fri, både att skapa och utöva, men vi kan behöva påminna oss om att samma frihet inte råder överallt.

Vid sidan av den svenska och samiska kulturen har Kinas kultur fått relativt stor plats i årets program. Exempelvis kommer konstutställningen Right is Wrong (Rätt är fel) att fylla hela Bildmuseet under en längre period. Enligt programmet presenterar utställningen samtidskonstens framväxt i Kina. Man kan undra varför kulturen från en diktatur, där all offentlig konst och kultur måste ha regimens godkännande, ges så stort utrymme här? Ett välkänt exempel på regimens hårda nypor är behandlingen av konstnären Ai Weiwei som till och med har suttit fängslad för att han velat gå sin egen väg.

Det totalitära kommuniststyret i Kina hjärntvättar folket inom samhällets alla områden och tillåter bara sin egen propaganda och ideologi att råda, men bryter mot de mänskliga rättigheterna yttrande- och trosfrihet, vilket naturligtvis hämmar konstnärligt skapande.

Särskilt Kulturrevolutionen i Kina på 60- och 70-talen var en systematisk förstörelse av den traditionella kinesiska kulturen och medförde slutet för den kulturella friheten i Kina. Den kultur man nu finner i Kina är styrd och godkänd av Kinesiska kommunistpartiet (KKP) och genomsyrad av partiets ideologi som bygger på kamp och materialism. Eftersom den genuina traditionella kinesiska kulturen är bannlyst har de generationer som vuxit upp efter Kulturrevolutionen ingen kontakt med sin bakgrund och är bara hänvisade till den av partiet godkända kulturen. De kinesiska medborgarna som sätter sig upp mot KKP:s direktiv riskerar att bli fängslade och hjärntvättade.

I årtusenden har traditionell konst, musik och dans varit integrerade i det kinesiska levnadssättet och har uttryckt välvilja, skönhet och många andra dygder. Det kinesiska folket har velat leva i harmoni med himlen och jorden. En sådan strävan, att förbättra sig själv, eller som det kallas i öst, att kultivera genom att följa en högre moral, fanns hos bönder såväl som kejsare. I dag finns den traditionen i Falun Gong, en qigong- och kultiveringsmetod för självförbättring med ledorden sanning, medkänsla och tålamod. Metoden är dock förbjuden i Kina sedan 1999, då den blev alltför populär. Utövare fängslas och utsätts för en ondska utan motstycke.

Att förstöra ett folks kultur är att förstöra dess själ, i syfte att kontrollera människor. Detta har i historien också gjorts mot olika minoritetsfolk på andra platser i världen, bland andra samerna, som förbjöds att utöva sin kultur och använda sitt språk.

I november 2014 hålls Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå, där man tittar närmare på MR och kultur – både rätten till kultur och kultur som verktyg för stärkande och främjande av de mänskliga rättigheterna.

Vi ser mycket positivt på det kommande året och på MR-dagarna då vi som medborgare genom kulturhuvudstadsåret har chansen att föra fram mänskliga rättigheter och inte minst rätten till den egna kulturen. Låt oss ta väl vara på det kommande kulturåret i Norrland!

Föreningen Konst och Kultur för Mänskliga Rättigheter,

Eva Sagerfors

Linda Wiklund

Kristina S Alfjorden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons