Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positivt med sammanslagning?

Annons
Positivt med sammanslagning?

Vad är bäst för medborgarna?

Referat i Dagbladet 4 maj efter ett lunchmöte med Sundsvalls marknadsförening:

Sten-Olof Öberg och Kenneth Westberg ser positivt på en sammanslagning mellan Timrå och Sundsvalls kommuner. Båda ser ekonomiska fördelar med att den nya kommunen får drygt 110000 invånare.

I stort sett samma tankegångar finns att läsa i Näringsliv, majutgåvan 2002 med support av Thomas Byström,vice vd i Marknadsföreningen. Det nya "Sundstimrå" skulle få en befolkning på 110915 (aktuell befolkningsstatistik) och en 11:e plats i landet.

Givetvis bra med nya grepp och friska vindar, men varför har det inte blåst tidigare?

Utan att slå samman kommunerna hade en mera utvecklad samverkan inom till exempel bostads- och arbetsmarknad redan tidigare varit möjlig.

Vilka planer har de nuvarande kommunledningarna?

De räknar även in Härnösand i en utvecklad samverkan Härnösand, Timrå, Sundsvall (HTS) med Norrlands största arbetsmarknad och marknad med 150000 människor inom 45 minuters restid. HTS-området intar med samma befolkningsstatistik en 5:e plats i landet.

Varför ska Härnösand finnas med? Varför inte? På uppdrag av den regionalpolitiska utredningen har Temaplan AB presenterat två prognoser till 2010. Resultaten visar att den egna växtkraften visar sig vara särskilt stark i Stockholm, Umeå, Härnösand, Växjö och Uppsala. Är det en tillfällighet att utflyttningen stagnerat i Härnösand under våren 2002?

Troligen också ett resultat av samarbetet inom HTS.

Kommunerna har samlat sig omkring gemensamma mål, prioriterat nya samarbetsformer.

Näringslivet i Sundsvall-Timrå domineras av stora industriföretag, men tjänstesektorn har fler anställda och växer snabbare. Handeln i Birstaområdet är ett bra exempel på en expansiv marknad.

Härnösand har tagit till sig betydande etableringar inom tjänstesektorn. ContactCenter-utvecklingen anses vara Sveriges mest utvecklade. Förändringen av före detta KA5 från militär till civil verksamhet fortsätter framgångsrikt. Hamnen och energi/miljöområdet tillhör andra utvecklingsområden.

Gemensamma mål:

ï Varför inte gemensam näringslivsorganisation enligt Göteborgsmodellen där 13 kommuner bildat kommunalförbund.

ï Gemensam turistorganisation efter samma modell.

ï Utveckling av kommmunikationerna omkring den gemensamma flygplatsen Midlanda. Ådalsbanans helhetslösning.

ï Utbildningssatsningar omkring Mitthögskolan. Genomförd samverkan inom gymnasie-skolan inom HTS-området är unik i Norrland. Forskningssatsningar inom skola och vård.

Gratis skol- och arbetsresor inom HTS-området (jämför Ockelbo).

ï Utveckling av hamn/skeppningsverksamheter genom bland annat logistikprojektet North East Cargo Link med intressenter i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

ï Omarbetade och sänkta skatte- och avgiftsnivåer (jämför Haninge som efter 3 års stålbad sänkte skatten)

ï Reformering av kommunala organ, exempelvis kommunfullmäktige.

Vad är bäst för befolkningen i området?

Ex-kommunalrådens förslag om att slå ihop Timrå och Sundsvall förtjänar därför ingen prioritering. Utvecklad samverkan mellan kommunerna hindras av en ömtålig och slitsam kommunsammanslagning.

Regionfrågan är långt viktigare. Region Skåne och Västra Götaland har rönt stora fördelar med sina regionbildningar. Kommunerna i Norrland har därvidlag hamnat på efterkälken. Ett förverkligande av Region Y måste givetvis prioriteras, trots märkbart motstånd från länsstyrelsen.

Ny lag från 1 juli ger kommuner nya möjligheter att bilda samverkansorgan. Kommunalförbund ger således möjligheter, vilket jag använt i min argumentering.

Kenneth Westberg och Sten-Olof Öberg med sina breda erfarenheter behövs förvisso i förändringsarbetet i en viktig länsdel och länet, men får finna sig i att arenan ser annorlunda ut i dag och fram till år 2010.

Stig-Erik Westling (s)

Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons