Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pinsamt lågvattenmärke för Kramfors kommun

Kommunen behöver göra ett rejält omtag i vindkraftsfrågan och tillsätta en ny utredare.

Annons

Under våren bestämde Kramfors kommun att det skulle göras en översyn av vindkraftsutbyggnaden i kommunen, bland annat på Finnmarken en mil väster om stan. I oktober fick kommunstyrelsen en första presentation av den färdiga översynen. En snabb genomläsning visar att den har flera allvarliga brister. Av utrymmesskäl lyfter jag bara fram två exempel, men kom ihåg att det finns många fler:

1. Den utredare som kommunen valt för uppdraget visar sig också ha utfört uppdrag för Kabeko, kommunens stora vindkraftsexploatör. Jag kan inte förstå annat än att detta innebär jäv. Jag tycker också att det förklarar varför översynen mest liknar en partsinlaga från vindkraftsindustrin. Visste kommunen om utredarens nära förbindelser med Kabeko är det mycket allvarligt. En kommunal utredning måste vara objektiv och ha balans mellan för och emot. Det har definitivt inte denna översyn.

2. Trots kommunens direktiv har översynen inte utrett de kommunalekonomiska effekterna av en vindkraftsutbyggnad. Man hänvisar bara okritiskt till en hemsida från en vindkraftsexploatör i Jämtland och drar enkla slutsatser för Kramfors. Dessa uppgifter måste självklart granskas och ifrågasättas mycket noga.

I översynen pekas till exempel på att de drygt 50 aktuella vindkraftverken skulle innebära 20 nya årsarbeten framöver. Men man glömmer nämna att de kan uppstå var som helst i ett område från Skellefteå via Åre till Gävle. Den viktiga frågan är ju hur många jobb det blir i Kramfors.

Dessutom kommer den omfattande vindkraftsutbyggnad som planeras både i Kramfors och i länet att innebära radikala förändringar av landskapsbilden. I länet planeras nu för cirka 2 000 stycken över 200 meter höga vindkraftverk. Det kommer att allvarligt hämma möjligheterna att satsa på turism framöver. Ingen kommer hit för att titta på vindkraftverk, däremot för våra unika naturvärden. Därför måste en ekonomisk utvärdering också ta fasta på a) hur många arbetsplatser inom turistnäringen som kan försvinna och b) vad en alternativ satsning på turism kan leda till i form av nya jobb.

Lika pinsamt är hur Kramfors kommun hittills har hanterat vindkraftsfrågan. Man har valt en utredare som står vindkraftindustrin nära. I september tillstyrkte man en fortsatt projektering på Björnlandshöjden mellan Kramfors och Viksjö, trots att översynen av vindkraften inte ens hade presenterats.

Kommunen har uppenbarligen inte heller förstått bristerna i översynen utan refererar okritiskt till den på sin egen hemsida. Man lyssnar noga på de som vill bygga ut vindkraften. Men de stora protester som till exempel vuxit fram bland berörda på Finnmarken viftas bara bort som en högljudd opinion. Besluten vill man helst fatta bakom slutna dörrar, ingen insyn, ingen öppen argumentering.

Kommunen behöver nu göra ett rejält omtag i vindkraftsfrågan. Tillsätta en ny utredare som får reda ut översynens alla brister. Våga diskutera sakfrågorna mer öppet. Kasta alla partipiskor och tillåta varje enskild politiker att tänka och tycka fritt och inte minst – lyssna mer på alla som riskerar att drabbas.

Börje Wikner

Sommarstugeägare på Finnmarken

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons