Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personangrepp har varit oppositionens signum

Osaklighet och personangrepp har hittills varit oppositionens signum i landstingsdebatten.
Jag hade hoppats att de skulle förbli ensamma om det.

Annons

I en insändare (Allehanda.se den 20/12) går Kjell Näslund, Kjell Antus och Gunilla Nilsson, ägare till vårdcentralen Johannesberg i Härnösand, till angrepp mot ett beslut av landstingsfullmäktige, samt till ett något överraskande personangrepp mot mig. Men skribenterna tycks inte ha reda på fakta.

Saken gäller ACG, en ersättningsmodell inom primärvården. Skribenterna redogör korrekt för fördelarna med denna ersättningsmodell. I vårt landsting är modellen införd till 50 procent, inom all primärvård.

Men de som har sysslat med ersättningsmodeller inom sjukvård vet att alla ersättningssystem kan manipuleras. Nu hade det kommit signaler från andra landsting att manipulering förekom, såväl inom landstingsdriven som inom privatdriven vård. Då är det enligt försiktighetsprincipen klokt att stanna upp och ta reda på om sådant också förekommer i det egna landstinget, innan man går vidare och inför modellen fullt ut.

I september i år föreslog därför en enig FPTN (folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnd), med ansvar för den landstingsdrivna primärvården, att i avvaktan på utvärdering av ACG-modellen behålla årets ACG-nivå även under nästa år. Styrelsen tyckte annorlunda. Samtliga nämnder, inklusive styrelsen, är dock underordnade fullmäktige, landstingets högsta beslutande organ. Det var där beslutet skulle fattas.

På det aktuella fullmäktigemötet gick oppositionen (S + V), i sedvanlig ordning och med sedvanligt hatfyllda övertoner, till angrepp mot privatdriven vård och ställde sig utifrån den synvinkeln bakom FPTNs förslag. En sådan attityd kunde ingen av oss i den politiska majoriteten ansluta sig till.Däremot har vi respekt för försiktighetsprincipen. Därför lade tolv av majoritetens fyrtio fullmäktigledamöter ner sina röster, däribland undertecknad. Näslund, Antus och Nilsson anser att vi gjorde fel och insinuerar att det i mitt fall beror på mitt yrke som sjukhusläkare. Men ACG påverkar överhuvudtaget inte specialistvården, så var är kopplingen? Man kan undra vad de andra elva ledamöter kan tänkas haft för misshagliga yrken som förklaring till deras ställningstagande.

Osaklighet och personangrepp har hittills varit oppositionens signum i landstingsdebatten. Jag hade hoppats att de skulle förbli ensamma om det.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons