Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Per Sundin (KD): Strandskyddsreglerna ingen hämsko för Örnsköldsviks kommun

Annons

Med anledning av Joakim Bromans ledare "Fler sjötomter bör frigöras", i ÖA 17/12.

Broman skriver att strandskyddsreglerna är en hämsko för landsbygden. Så behöver det inte alls vara. Enligt min uppfattning så är det inte fallet i vår kommun.

Alla stränder är så kallade kantzoner som är speciellt värdefulla för den biologiska mångfalden, skriver Per Sundin (KD). Foto: Jörgen Hjerpe/Arkiv

Broman verkar ha glömt bort syftet med strandskyddslagstiftningen. Alla stränder är så kallade kantzoner som är speciellt värdefulla för den biologiska mångfalden. Inställningen att människan är kung håller på att förstöra vår jord. På stränderna trivs fuktälskande växter, sjöfågel, fisk, insekter och därmed rovdjur av alla slag.

I Örnsköldsvik har vi gjort fritidsvaneundersökningar som visar att 83 procent av invånarna uppskattar att kunna vistas på havsstränder, en siffra som är betydligt högre än riksgenomsnittet. Om det är 1 000 kommuninvånare som vill bygga på havsstränderna så finns det 45 000 som uppskattar att de har tillgång till havsstränder samt många fler växter och djur, och vem för deras talan? Åtminstone inte Broman i sin ledare.

Arjeplog är inlandskommun utan havsstränder. Där borde det finnas stora möjligheter att bygga på sjöstränder tack vare LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Min uppfattning är att vi i Örnsköldsvik har kunnat använda LIS-reglerna till mycket byggande på sjöstränder, både för permanent boende och fritidshus. Enligt länsstyrelsens statistik beviljades 2017 67 strandskyddsdispenser här, det stora flertalet i inlandet. Avslag ger möjligheter till överklagningar, men inga sådana fanns i Örnsköldsvik 2017.

Givetvis kan det finnas olämpliga lägen vid stränder liksom överallt annars. Jag tror det är omöjligt att i lagstiftningen detaljreglera var det är lämpligt eller olämpligt att bygga. Det bör finnas utrymme för tjänstemän att tolka lagstiftningen.

Det finns kommuner i inlandet med tusentals strandnära lägen som kanske gör en onödigt rigorös tolkning av reglerna. Just i Arjeplog kan det tänkas att samerna inte vill ha byggande som begränsar renbetet och ger konflikter om fisket. Bara det faktum att det finns sjöar utan en enda stuga behöver inte betyda att Sverige behöver ett miljonprogram för byggande på stränder.

Per Sundin (KD), samhällsbyggnadsnämnden Örnsköldsviks kommun

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons