Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patientoron är obefogad

/

I en insändare i TÅ (16/11) ger 17 patientföreningar uttryck för sin oro kring de förändringar i cancervården som beslutats av landstingsfullmäktige. Jag har stor förståelse för oron, men jag kan försäkra att den är obefogad.

Annons

Förändringarna inom cancervården sker i uppdrag av Socialdepartementet. Det hade visat sig att cancervården i Sverige inte var fullt så bra som den borde vara. I hela landet inrättades det därför Regionala Cancercentra (RCC) med uppdrag att se över cancervården inom varje sjukvårdsregion. Uppdraget var att koncentrera canceroperationer till färre sjukhus för att garantera vårdkvaliteten – bl.a. genom tillgång till teknisk kringutrustning. Annan cancervård skulle flyttas så nära patienten som möjligt, såsom cellgiftsbehandling vid kronisk cancersjukdom, återbesök efter canceroperationer och lindrande vård i sjukdomens slutskede. Denna process kallas nivåstrukturering och pågår över hela landet.

RCC Norr presenterade i våras sin plan för nivåstrukturering av cancervården i norra regionen. Planen hade utarbetats av läkarna själva. Läkare från alla tolv sjukhusen i norra regionen hade tillsammans kommit fram till vilka canceroperationer som bäst skulle göras var. Läkarna, också från kirurgkliniken i Sollefteå, hade utförligt beskrivit befarade konsekvenser av varje förändring. Där läkarna inte kunde enas gick Cancerrådet in och valde den lösning som bedömdes som lämpligast. Så var fallet med tjocktarmscanceroperationer, för Sollefteås del i genomsnitt 10 operationer per år (2008 – 2011). Detta finns utförligt beskrivet i nivåstruktureringsplanen. Trots läkarnas, inklusive Sollefteåkirurgernas, konsekvensarbete inför denna plan, fick Hälso- och sjukvårdsnämnden ändå uppdraget att göra ytterligare en konsekvensbeskrivning, enbart för Västernorrland. Den gjordes av landstingets Kvalitets och Patientsäkerhetsenhet.

Kirurgerna i Sollefteå är bekymrade för att de ska tappa kompetensen att operera tjocktarmscancer och då inte längre klara andra bukoperationer. Men det finns ingen som helst anledning att de skall tappa kompetens. Kirurgerna är välkomna att delta i dessa operationer när de utförs på länets andra två sjukhus. Kompetensförlusten, och de av kirurgerna befarade följdverkningar, kan därmed helt undvikas. Jag vill i detta sammanhang även påminna om att Sollefteås barnmorskor sedan flera år tillbaka regelbundet åker till större sjukhus för att bibehålla sin kompetens.

För några år sedan förlorade Gällivare sjukhus i Norrbotten alla canceroperationer när de flyttades till länssjukhuset i Sunderbyn. Men Gällivare upphörde inte att vara ett akutsjukhus. Även om sjukhuset har samma läkarrekryteringsproblem som hela Norrland, fick det i år priset som landets bästa utbildningssjukhus för AT-läkare. Sjukhuset har alltså varken förlorat sin funktion som akutsjukhus, sin utbildningsförmåga eller sitt goda rykte. Det behöver inte ske i Sollefteå heller.

Jacomina Beertema (M)

Sjukvårdslandstingsråd

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons