Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Otydligt vad akutsjukhus är

I min värld finns vissa problem med att lova att behålla något som vi inte vet vad det är. Det inger inte mig personligen känslan av att våra folkvalda och vår ledning vet vad de gör, skriver AT-läkare Helena Toss.

Annons

Den 20 november kallade läkarkåren på Sollefteå sjukhus, på initiativ av mig AT-läkare Helena Toss, politikerna i landstingsfullmäktige till ett samtalsmöte.

Glädjande nog fanns de flesta partier representerade på mötet inklusive representanter från HSN. Närvarande var också en stor del av Sollefteås fast anställda läkare, de flesta specialiteter representerade.

Orsaken till mitt initiativ att bjuda in våra folkvalda var mötet som hölls på Hullsta gård den 11 november. Mötet var för allmänheten, syftet var att informera om Sollefteå sjukhus framtid samt nivåstruktureringen för cancervården som berör Sollefteå sjukhus.

På scenen fanns våra högsta tjänstemän inom landstinget, samt ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Jacomina Beertema.

Då oron från publiken angående Sollefteå sjukhus framtid som akutsjukhus kom upp poängterade hon mycket noga att vår oro är helt ogrundad. Tvärtom skulle Sollefteå kirurgklinik få mer att göra på sikt. Vi ska ha kvar tre akutsjukhus i länet, det har vi sagt hela tiden var slutpoängen.

En följdfråga som ställdes var: Vad är ett akutsjukhus? Vad är det ni lovar ska vara kvar? Sticka i fingret? Akut bukkirurgi? Förlossning? Vi fick inget svar på detta.

I min värld finns vissa problem med att lova att behålla något som vi inte vet vad det är. Det inger inte mig personligen känslan av att våra folkvalda och vår ledning vet vad de gör.

Min slutsats blev att vi behöver en diskussion om detta som verkar så otydligt för de som är satta att styra skutan. Därför fanns på dagordningen:

Hur, från vår synvinkel påverkar nivåstruktureringen Sollefteå som akutsjukhus? Vad ska akutsjukhuset Sollefteå fortsätta innehålla? Hur ska vi göra för att behålla detta?

Mötet resulterade i mycket kreativa diskussioner, samt en enighet om att samtal och informationsutbyte är viktigt. En hel del frågetecken rätades ut. Det är i min värld nödvändigt med informationsutbyte och samtal mellan de olika verkligheter som vi befinner oss i om vi ska kunna arbeta för samma sak: Att behålla tre akutsjukhus inom landstinget Västernorrland. I denna fråga är vi åtminstone på ytan eniga.

Vad läkarkåren i Sollefteå och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden inte är eniga om är vad som behövs för att detta ska vara möjligt.

Hur kommer det sig då att vi är oeniga? Varför protesterar bara läkarna i Sollefteå och inte i Sundsvall och Ö-vik? Min personliga åsikt är att svaret är enkelt. Vanlig mänsklig reaktion på hot mot sin omgivning, varken politiker eller doktorer är mer eller mindre än människor. Ö-vik och Sundsvalls akutverksamhet är inte hotad. Vår verksamhet hotas av nivåstruktureringen.

Vad det gäller definitionen av akutsjukhus finns ingen färdig sådan att luta sig emot. Läkarkåren i Sollefteå verkar däremot vara ganska eniga om vad vi vill arbeta för att behålla för att vi ska tycka att vi är ett akutsjukhus.

Akutmottagning öppen dygnet runt för alla sjukdomstillstånd, alla åldrar.

Förlossningsverksamhet.

Anestesi och intensivvård dygnet runt.

Akut kirurgi, ortopedi och gynekologi med möjlighet att operera akut även på natten.

Det vill säga, beredskap på sjukhuset dygnet runt för att ta emot och behandla alla patienter oavsett vad de lider av.

Om detta är Utopi, strävan, eller fortsatt verklighet får framtiden utvisa. Men vi måste definiera vad vi pratar om. Jag kommer att fortsätta sträva efter dialog mellan professionen och de styrande om vad vi ska behålla och hur.

Jag önskar också akutgruppen lycka till med manifestationen för sjukhuset på lördag 23 november. Har tyvärr inte möjlighet att själv närvara då jag är jour på akuten. Den är fortfarande öppen. Dygnet runt.

Tack för ordet.

AT-läkare Helena Toss

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons