Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om skolorna i Sollefteå

Annons
Om skolorna i Sollefteå

I TÅ den 16 april kunde man läsa två insändare i vilka två personer ventilerar sina åsikter om skolornas vara eller inte vara i Sollefteå.

Den första var författad av Monika Westlin i egenskap av socialdemokrat och ordförande i BKU-nämnden, den andra av en förälder med barn vid Skärvsta skola i Sollefteå.

Ordförande Westlins insändare är egendomligt diffust formulerad, vilket innebär att jag som läsare har svårt att tyda hennes (och partiets?) uppfattning i skolfrågorna.

Bland annat framgår det att hon i egenskap av ordförande i BKU vid ett flertal tillfällen fått höra hur mycket positivt som skulle kunna göras inom BKU om man fick en ökad tilldelning av ekonomiska medel.

Som motargument hänvisar hon då till hur stor summa som har förbrukats under 2001 och hävdar därvidlag att "något positivt måste ha uträttats för dessa pengar".

Jag är säker på att även om man hade halverat dessa 338 miljoner hade nog något positivt uträttats av dessa återstående169 miljoner ändå.

Är det så att ordföranden i BKU-nämnden har en uppfattning att det inte finns någon fördel i att öka satsningen på skolan i Sollefteå eller menar hon att man inte hushållar med de medel som tilldelas?

Hon hävdar också att de borgliga partierna inte på något sätt antytt att man har tänkt på konsekvenserna för barn och personal då de inlämnat en motion om att Skärvsta skola skall läggas ned.

Vilket samtidigt innebär att socialdemokraterna har tänkt på dessa konsekvenser då de våren 2001 fattade beslut om att samma skola skulle vara kvar minst till 2006. Detta utan att ha fattat något som helst beslut om investeringar vad avser förbättringar av skolmiljön på denna skola.

Har inte miljön på Skärvsta skola visat sig vara riskabel både för barnen och personalen? Dålig skolmiljö ger väl konsekvenser både på barn och personal!

Ordföranden undrar också om de borgerliga har frågat eleverna på Skärvsta skola vad de tycker om att se sin skola läggas ner och undrar samtidigt om de har tagit någon hänsyn till deras åsikter?

Är det så att elevdemokratin inom Sollefteå kommun skall utvidgas till att även gälla investeringar i och eventuella nedläggningar av skolor? Tror ordföranden att det finns några elever som skulle önska sig en nedläggning av sin "egen" skola i Sollefteå överhuvudtaget?

Monika hävdar dessutom att det är fel att skolor ställs mot varandra. Men säger samtidigt att det i framtiden kan bli aktuellt med att fatta beslut om hur liten en skola får bli (är den för liten läggs den ned). Trots detta eventuella framtida scenario skall ingen skola läggas ned för att en annan skall få finnas kvar? Hur gör man då? Om man skall lägga ned en eller flera skolor måste väl andra skolor bli kvar!

BKU-ordföranden förtydligar även en av politikernas uppgifter - att fatta beslut - med att det tuffa ibland ligger i att tänka efter innan och inte låta prestige gå före sunt förnuft. Själv visste jag inte att detta var en tuff åtgärd utan trodde att ett sådant handlingssätt alltid föregick beslut som fattades av politikerna.

Mona Westerlund hävdar å sin sida att det endast är själva beslutet i sig som kan vara tufft, vilket låter lite mer relevant i mina öron.

Monika försvarar också ett antal mer generella "påhopp" på de styrande i Sollefteå kommun.

Det har klagats på hur lite som görs för såväl barn och ungdomar som för äldre människor. Egenföretagare hanteras dåligt, sjuka människor får inte hjälp, och så vidare.

Här försvarar hon kommunens ledning med motsvarande motargument som i skolfrågorna.

ï Personalen är fantastisk (är det någon som klagat på dem i TÅ?)

ï Vi har fina barn och ungdomar

ï Vi har en trygg omgivning

ï Naturen är fin

Det skulle underlätta om ett förtydligande kunde ske vad avser denna insändare så att personalen, föräldrarna och eleverna vid skolorna i Sollefteå förstår socialdemokraternas uppfattningar i ovanstående frågor tydligare!

Undrande invånare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons