Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om skolans resurser

Annons

Politiskt deltagande i beslut bör inte få förringas till knapptryckarens mekaniska åtlydnad när partiledningen så befaller. Just det kravet på underkastelse är troligen en av de största orsakerna till svårigheten att få människor att delta i det politiska arbetet. Därför gläder det mig, att en undersökning presenterad i media under det förra året visade, att folkpartiets ledamöter i riksdagen, var de som oftast avvek från den anbefallna partilinjen.
Tanken kommer för mig efter att ha läst signaturen Optimisten i ÖA den 7.2. Han vill att jag skall försvara en skolbudget för Ö-viks kommun vilken jag inte deltagit i framtagandet av. Generellt sett anser jag att grundskolan behöver fler, inte färre resurser. Sättet att använda resurserna har också betydelse för resultaten.

En studie gjord av Expertgruppen för Offentlig ekonomi (ESO) hösten 2000 visade på en del av de systemfel som råder i den svenska skolan. Fel som enligt utredningen kostar samhället 20 000 millioner kronor om året därför att alltför många barn och ungdomar slussas genom grundskolan utan att få adekvat utbildning. Resultatet blir att utbildningen måste göras om vilket kan ses i ett överdimensionerat Komvux (300 000 elever hösten 2000) liksom dito kunskapslyft. Utredningen finns tillgänglig på nätet för dem som vill ta del av den.
Jag hävdar inte att det är fel på de läroplaner som ligger till grund för utbildningen. Och definitivt inte på de pedagoger, skolledare och annan personal som hängivet sliter och jobbar med sina elever och arbetsuppgifter. Snarare är det så, att det politiska systemet i de signaler, krav och förväntningar man ålägger skolorna, bäddar för de resultat, eller de brister på resultat, som nås.

Däri ligger också svaret till varför allt fler föräldrar söker alternativ för sina barns skolgång. Där menar jag, och det liberala folkpartiet, att profilskolor och alternativa pedagogiker har en plats vare sig de drivs i form av kommunala skolor, som den i invandrartäta Rinkeby, eller i form av friskolor.
Jag utgår från att folkpartiet, vid den framgång för partiet jag i optimistisk anda tror på i det kommande valet, precis som nu i Stockholm är villigt att åta sig ansvar för ledningen av skolans arbete i Örnsköldsvik, såväl som i landet i sin helhet.
JARL STRÖMBÄCK (fp)


S PLANERAR STÄNGA VÅRDCENTRALER
E I en offentlig debatt i Sundsvall meddelade Fredd Sandberg, socialdemokratisk landstingspolitiker, att (s) kommer att se över antalet vårdcentraler i orter där det finns sjukhus. Se över betyder i klarspråk skära ner.
Primärvården räcker idag inte till på grund av brist på distriktsläkare.
Läkarbristen tvingar i sin tur fram dyra stafettlösningar. För att få bukt med denna situation tänker (s) stänga vårdcentraler. Då försvinner ju som på ett trollslag de lediga läkartjänster. Vad (s) förmodligen inte har tänkt på, är att vårdcentralens patienter inte också försvinner som på ett trollslag. Behovet av primärvård blir inte mindre för att man stänger vårdcentraler.

Stängning av vårdcentraler betyder att fler primärvårdspatienter kommer att söka sig till sjukhusens akutmottagningar.
Vilket i sin tur betyder ännu längre väntetider på akuten för patienterna, ännu sämre arbetsmiljö för dem som arbetar där och ännu större problem att rekrytera specialistläkare till medicin-, kirurg- och ortopedklinikerna.
Socialdemokraternas obriljanta förslag kommer samtidigt som landstinget nyss avslutat en dyr kampanj med helsidesannonser i lokalpressen, där befolkningen i Sundsvalls-Härnösands sjukvårdsområde uppmanas att inte söka sjukhusets akutmottagning utan helst i första hand vända sig till sin vårdcentral.

Förslaget kommer samtidigt som landstinget driver kostsamma kampanjer för rekrytering av bland annat distriktsläkare. Det kommer samtidigt som Svensk Förening för Allmänmedicin beräknat att ca. 900 läkare just nu är under specialistutbildning i allmänmedicin i Sverige(distriktsläkare är specialister i allmänmedicin).

Men nya distriktsläkare som vill flytta till vårt län, spontant eller genom aktiv rekrytering, kommer tack vare (s) inte att hitta vare sig en tjänst eller en arbetsplats.
I det snabbväxande Stockholm stängde (s) 1996 två förlossningskliniker för att få ner sjukvårdskostnaderna. Sättet att lösa problemen känns alltså igen. Likaså kommer resultatet att kännas igen.
JACOMINA BEERTEMA
överläkare, moderat politiker


LÅT INTE MODEVÄRLDEN DIKTERA
E Kan det vara skönt med en hård järntråd under bysten eller en skavande trasa mellan skinkorna? För att inte tala om skor som är 2-3 centimeter smalare än fötterna. Dagens människor är fortfarande slavar under modet.
Har inte den mänskliga utvecklingen gått i cirkel tillräckligt länge? Det är dags att vi bestämmer själva vad som är skönt och ändamålsenligt att ha på sig. Vi kan visa våra barn ett vettigt beteende som de kan ta efter och vidareutveckla. Barn lär av förebilder - inte av förmaningar.
Inne i moderlivet ser vi ingenting, därför utvecklas vårt känsloliv först, tillsammans med hörseln. När vi föds, bländas vi av ljuset och ljuden blir skarpare. Var vårt tankeliv börjar kan ingen så noga veta, men att känslorna kommer inifrån är tydligt. En känsla går ej att visa upp, ej heller en tanke. Men de är ändå överlägsna både syn och rörelse. De kan inte föras över till en maskin eller en bildskärm. Därför tror jag att nyckeln till utveckling ligger inom oss själva.
Vi borde börja med att först lära oss känna efter vad som ger en skön känsla inombords och sedan handla efter den. Vi borde lära oss att ta besluten inifrån oss själva, inte från modevärlden eller andra plågoandar.
MODERN KÄNSLOSAM
TANKEDÅLIGT PÅLÄST OPTIMIST
E Signaturen Optimisten skriver i ÖA 020214 att ledarskribenten Per T Ohlsson är folkpartist. Optimisten är dåligt påläst, för detta stämmer inte alls. Per T Ohlsson (PTO) skriver för Sydsvenskan och den tidningen är oberoende liberal. PTO anger aldrig sin politiska tillhörighet.
Han drar vissa växlar ibland och ser vad som är det bra för tillfället. Vid detta tillfälle har han därför uttryckt att Göran Persson kommer att sitta kvar efter valet. Dels för Perssons ställningstagande den 11/9, dels för att Sverige var ordförandeland för EU.
Optimisten verkar vara säker på en s-seger i höst. Vad är det man brukar säga. högmod går före fall.
ALDRIG ALDRIG SOSSEMISSLYCKAT ÖVERGÅNGSSTÄLLE
E Parkskolans övergångsställe byggdes om för ett tag sedan. Det blev så smalt så att bara en bil i taget kan åka. Säkerheten har blivit sämre för nu gasar bilarna på för att komma först. Vad ska kommunen göra för att öka säkerheten för skolungdomarna? Vi har inte sett en polis där. Det skulle minska farten!
TVÅ OROLIGA BILISTER
Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons