Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat stöd till FN:s fredsbevarande arbete

/

Svenska FN-förbundet anser att Sverige bör ha fler personer i internationell tjänst och inom FN-ledda fredsoperationer.

Annons

Ett mycket viktigt mål för FN allt sedan bildandet 1945 har varit att försöka bevara världsfreden. Enligt sansade bedömare har fredsbevarande operationer varit ett effektivt verktyg i den svåra vägen att kunna navigera från konflikt till fred. I dag ska man inte bara försöka bistå nationer vid avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta soldater, man ska även med kraft främja mänskliga rättigheter och även återställa rättsstaten.

I dag finns 16 fredsbevarande operationer ledda av FN på fyra kontinenter och genom åren har den svenska försvarsmakten deltagit i 120 internationella uppdrag i 60 olika länder.

100 000 svenskar har tjänstgjort i utlandsstyrkan och dessutom har vårt land haft åtskilliga civila experter sekonderade till internationellt fredsarbete.

Statistiken under senare år visar på att Sverige valt bort FN som konflikthanterare, med undantag av FN-insatsen i Liberia 2004-2006. Tillkommer också nu bidrag med flygtransport till Sydsudan (om den genomförs) och till kemvapendestruktionen i Syrien.

I stället har vi nu nästan uteslutande deltagit i insatser ledda av Nato och EU. Medlemskapet i EU (1995) och det numera allt mera nära samarbetet med Nato har säkerligen påverkat vår utrikes- och säkerhetspolitik. Deltagandet i FN-ledda insatser har nedprioriterats i hela västvärlden i stort, besvikelsen i Rwanda och Bosnien kvarlever, men trots detta finns ingen anledning ge upp FN som krishanterare i dag.

Nu är det i hög grad västvärlden som finansierar och leder FN-insatserna medan de utförs av personal från Afrika, Asien och Latinamerika.

Svenska FN-förbundet anser att Sverige bör ha fler personer i internationell tjänst och framför allt inom FN-ledda fredsoperationer. Vi har bred kompetens och välutbildad personal att bidra med, det räcker inte att bara skicka pengar. FN har i särklass längst erfarenhet i dag av militära fredsbevarande insatser och stor erfarenhet likaså av konceptet civil-militär samverkan. Vi har sett att konflikterna i världen förändrats och vi ser nu hur vi måste arbeta i samhällen med komplexa inbördeskrig och där civila också är direkta måltavlor. Vi måste öka vårt engagemang och stöd till FN-ledda operationer, FN:s fredsarbete måste upp på den politiska agendan.

Stellan Bäcklund/Anita Harning

Örnsköldsviks FN-förening

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons